Vapaa Sivistystyö Ry.

VST:n verkkosivut uudistuivat 28.5.2018

Tervetuloa VST:n uusille verkkosivuille!

Verkkosivun uudistus on melkein valmis, sisältöä päivitetään koko ajan.

Toivomme, että löydät tarvitsemasi tiedon sivuiltamme. Mikäli sitä ei löydy, voita laittaa siitä viestin osoitteeseen toimisto(at)sivistystyo.fi.

Vapaa Sivistystyö ry

Vapaa Sivistystyö ry - Fritt Bildningsarbete rf on vapaata sivistystyötä tekevien oppilaitosten ja niiden valtakunnallisten liittojen yhteistyöjärjestö.

Liitto keskittyy vapaan sivistystyön yhteiseen edunvalvontaan ja vaikuttamiseen. Vaikuttamistyön sisältönä ovat vapaan sivistystyön asema ja toiminnalliset resurssit suomalaisessa koulutus- ja oppimisjärjestelmässä.

Vapaata sivistystyötä tehdään seuraavissa oppilaitoksissa:

  • kansalais- ja työväenopistoissa
  • kansanopistoissa
  • sivistysliittojen opintokeskuksissa
  • kesäyliopistoissa ja
  • liikunnan koulutuskeskuksissa.
Oppilaitosten toimintaa säätelee laki vapaasta sivistystyöstä.
Siirry sivun alkuun