Sulje
Käynnistetään Info TV-näkymää (JavaScript pitää olla sallittuna)

Vapaan sivistystyön virtauksia - opintokokonaisuus (8-10 op)

Monimuoto-opintoina järjestettävä opintokokonaisuus perehdyttää opiskelijat vapaan sivistystyön käytännön kenttään, sivistyspedagogiikan perinteeseen ja nykymuotoihin.

Koulutus on tarkoitettu vapaan sivistystyön oppilaitosten työntekijöille sekä kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden maisteriopiskelijoille.

Lue lisää koulutusesitteestä ja verkkosivuilta:

Koulutusesite
vapaan_sivistystyon_virtauksia_esite.pdf

Verkkosivut
https://projects.tuni.fi/vstvirtauksia/

Opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämän vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen webinaarin 3.4.2020 tallenne

Valitettavasti webinaari peruuntui teknisten ongelmien takia.

Tilalla on kevennetty webinaaritallenne https://www.youtube.com/watch?v=o94ATtE1gKI. jossa ministeriön virkamiehet Annika Bussman ja Hanna Koskimies kommentoivat ajankohtaista tilannetta ja vastaavat ennakolta lähettyihin kysymyksiin.

webinaari_3.4.2020 Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen koulutus poikkeusoloissa_OKM.pdf

Avoin webinaari vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen toimijoille

Webinaarissa vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen asiantuntijat vastaavat kentältä ennakolta kerättyihin kysymyksiin sekä kommentoivat ajankohtaista koronatilannetta. Kysymyksiin ovat vastaamassa OKM:stä Hanna Koskimies, Annika Bussman ja Petra Heikkinen. 
Käsiteltäviä aiheita ovat mm. kurssimaksut, avustukset/VOS-rahoitus, poikkeustoimien kesto, etäopetus, vakuutusturva ja työnantajavelvoitteet. Webinaari on avoin kaikille vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen toimijoille.

Lisätietoja: elinkeinopoliittinen asiantuntija, Jussi-Pekka Rode, Sivistystyönantajat, jussi-pekka.rode@sivista.fi, 040 1686836. 

Koronaviruksen aiheuttama COVID-19 -tartuntatautiepidemia

Sivistystyönantajien verkkosivulta löytyy kootusti ohjeita ja tilannetietoa:
https://www.sivista.fi/uutiset/koronatilanteesta-kootusti-ohjeita-ja-tilannetietoa/

Opetushallitus
Koronaviruksen vaikutukset valtionosuustoimintaan (OPH)

Opetus- ja kulttuuriministeriö
https://bit.ly/2J1k2Hl

 

VST ry:n kärkiteemat EU-vaaleissa ja Suomen pj-kauden aikana

VST ry on yhteisjärjestö joka edistää aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystön policy-tason teemoja Suomessa, Pohjoismaissa ja Euroopassa, unohtamatta globaalikasvatusta. VST ry  on EAEA:n (European Association for the Education of Adults www.eaea.org ) jäsen. EU-vaalit pidetään 26.5.2019 ja Suomen EU-puheenjohtajakausi alkaa 7/2019.


 VST ry nostaa esille seuraavat kärkiteemat:

1. Vapaa sivistystyö edistää Agenda 2030-ohjelman toimeenpanoa Euroopassa 

Ilmastonmuutos, maailman muuttoliikkeet, eriarvoistava globaali talouskehitys, nouseva populismi ja rasismi ovat globaalitason ilmiöitä joihin pitää reagoida kaikilla politiikan tasoilla. Eurovaalit ja sen jälkeen Suomen EU-puheenjohtajuuskausi antavat Suomelle tilaisuuden luoda kestävän kehityksen politiikkaa elinikäisen oppimisen näkökulmasta. Vuodesta 2016 Suomi on sitoutunut YK:n Agenda 2030-ohjelman kestävän kehityksen tavoitteisiin jotka tarjoavat oivan opetussuunnitelman globaalikansalaisuuden koulutukselle (global citizenship education). Suomen pj-kauden aikana järjestetään global citizenship education-seminaari Helsingissä jossa VST on mukana.

  • VST ry toteaa että, globaalit ilmiöt ja haasteet vaativat kestävää kehitystä edistävää uudistavaa oppimista ja globaalikasvatusta – EU:n pitää olla ilmastonmuutoksen, populismin ja eriarvoisuuden torjumisen kärkipäässä Agenda 2030-ohjelman avulla unionin eri jäsenmaissa.

 

2. Aikuiskoulutus ja vapaa sivistystyö ovat tärkeä osa elinikäisen oppimisen EU-politiikkaa

VST ry yhtyy EAEA:n Manifesto for Adult Learning* (2/2019) – manifestin yhdeksään teemaan, joilla VST ja muut EAEA-järjestöt vaikuttavat EU-tason elinikäisen oppimisen politiikkaan: Aktiivinen kansalaisuus ja demokratia, Terveys ja hyvinvointi, Elämäntaitoja yksilöille, Sosiaalinen yhteen-kuuluvuus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo, Työ ja työpaikat, Digitalisaatio, Maahanmuutto ja väestörakenteen muutos, Kestävä kehitys, sekä Eurooppalainen ja kansainvälinen politiikka.

  • VST ry toteaa, että elinikäisellä oppimisella on tutkitusti myönteisiä vaikutuksia elämänpolitiikan eri alueille, joilla rakennetaan 2020-luvun uutta eurooppalaista sivistystä.
  • Elinikäinen oppiminen tulee nostaa Suomen EU-puheenjohtajuuskauden kärkiteemaaksi.

 

3. Erasmus+ ohjelmakaudella 2021-2027 riittävät ja kestävät resurssit 

Uuden ohjelmakauden Erasmus+ ohjelma käsitellään Suomen pj-kauden aikana. Jotta yllä olevat policy-tason sisällöt pystytään toteuttamaan kestävään suuntaan, tarvitaan kokonaisvaltaista ja vaikuttavaa otetta Erasmus + ohjelman toteutumiselle.

  • VST ry toteaa, että Erasmus+ ohjelman taloudelliset panostukset pitää nähdä investointina jossa oppilaitokset, kansalaisjärjestöt ja muut elinikäisen oppimisen tahot verkostoituvat luoden pohjaa sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen kestävän kehityksen edistämiselle.
  • EU:n toimintapolitiikan ja rahoituksen tulee tukea osaamisen kehittämistä ja uudistumista elinikäisen oppimisen keinoin.

 

*) linkki Manifeston englanninkieliseen alkuperäistekstiin: 

https://eaea.org/our-work/influencing-policy/manifesto-for-adult-learning-in-the-21st-century/

 

Vapaa sivistystyö eilen, tänään ja huomenna – uusi julkaisu luettavissa!