På svenska

Fritt Bildningsarbete rf

Fritt Bildningsarbete FBA är takorganisationen för folkbildningen i Finland. Vi jobbar huvudsakligen med intressebevakning, lobbyarbete, kunskaps- och kompetensutveckling samt internationellt arbete.

Samarbetet i Europa

FBA är medlem i EAEA, en europeisk takorganisation som arbetar inom vuxenutbildning/folkbildning.
EAEA:s huvudsakliga arbetsuppgifter är att verka för det livslånga lärandets genomförande i Europa, utveckla bättre arbetsmetoder inom folkbildningen genom projekt, utbildning och publikationer och att förmedla information och erbjuda service och tjänster åt medlemmarna.