Demokratiakasvatuksen haasteet kriisiytyvällä planeetalla opintopiiri ma 8.5.2023

Tervetuloa avoimeen opintopiiriin demokratiakasvatuksen haasteista! Kriisiytyvässä maailmassa on syytä keskustella demokratiakasvatuksen haasteista, jotka nousevat eri suunnilta hybridisodankäynnistä someilmaston kärjistymiseen kaikkialla maailmassa, myös ns. liberaaleissa demokratioissa. Sivistyksen rooleihin on perinteisesti liitetty valistuneen kansalaiskeskustelun ihanne - mutta pelikenttä on muuttunut. Opintopiirin teemaan alustaa demokratiakasvatuksen filosofiaa tutkiva Anniina Leiviskä, ja opintopiirin fasilitaattorina toimii Vapaa Sivistystyö ry:n puheenjohtaja Björn Wallén. Opintopiiri järjestetään Teamsin välityksellä maanantaina 8.5.2023 klo 18-19.30, osallistuminen on maksutonta ja ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostitse viimeistään torstaina 4.5.2023 osoitteesen toimisto@sivistystyo.fi 

Anniina Leiviskä työskentelee apulaisprofessorina Oulun yliopistossa Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa ja on Helsingin yliopiston kasvatusfilosofian dosentti. Hän johtaa tällä hetkellä Koneen säätiön rahoittamaa tutkimushanketta ”Demokratiakasvatus ja poliittinen polarisaatio globaalien kriisien aikakaudella” (https://www.helsinki.fi/fi/projektit/demokratiakasvatus-ja-poliittinen-polarisaatio-globaalien-kriisien-aikakaudella). Leiviskä on tutkinut demokratiaa ja demokratiakasvatusta filosofisista ja kasvatusfilosofisista näkökulmista sekä perehtynyt demokratian ja demokratiakasvatuksen ajankohtaisiin haasteisiin nyky-yhteiskuntien poliittisten ilmiöiden, kuten poliittisen polarisaation ja populismin, näkökulmista. Lisäksi Leiviskä on tarkastellut myös kasvatuksen ja koulutuksen oikeudenmukaisuuden kysymyksiä.

Vapaa Sivistystyö ry:n puheenjohtaja Björn Wallén kirjoittaa verkkoteoksessaan Syväsivistys (2021) seuraavasti:

"Aktiivista ja demokraattista kansalaiskasvatusta on syytä edelleen edistää keskustellen, mutta 2020-luvun polarisoivan planetaarisen kehityksen myötä ’valistunut ja sivistynyt’ kansalaiskeskustelu loistaa monin paikoin poissaolollaan, ja liberaalin demokratian perusteita kyseenalaistetaan identiteettipolitiikan vipuvarsien kautta.

Uudet vaihtoehtoiset demokratiakasvatuksen teoriat ovat myös nousseet esille politiikan ja kansalaiskasvatuksen kentällä toteamalla deliberatiivisten demokratiamallien riittämättömyyttä selittämään polarisaatiokehitystä kansallisesti ja globaalisti. Lakaistaanko piilevät konfliktit ja jännitteet maton alle ’valistuneen ja sivistyneen’ kansalaiskeskustelun ihannemallissa? Miten selitetään deliberaatiossa esiintyvät erilaiset valta-asetelmat – keskusteluja kun ei käydä yhdenvertaisesti?

Viime vuosina on politiikan ja kansalaiskasvatuksen tutkimus tuonut esille erilaiset teoriat, joilla pyritään tuomaan julki yhteiskunnassa kytevät konfliktit:

→ agonistiset teoriat tuovat julki konfliktien osapuolia avoimien debattien tai väittelyiden muodossa, joilla pyritään kesyttämään konfliktien kehittymistä...

→ ...antagonistiseen vastakkainasetteluun, asemasodan tilanteeseen jossa ’keskustelu’ on jämähtänyt juoksuhautoihin ilman ratkaisua."

Ratkaisuksi tarjotaan uuden kunnioittavan kansalaiskeskustelukulttuurin edistämistä esim. Erätauko-dialogien muodossa. Avoimessa opintopiirissä keskustelemme demokratiakasvatuksen haasteista ja ratkaisukeskeisen sivistyspedagogiikan mahdollisuuksista. Kaikille ilmoittatuneille lähetetään aineistoja aiheesta etukäteen - Tervetuloa mukaan! #sivistysviikko #SivistysDemokratianDynamo #arjensivistystekoni

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentin

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä