Utvecklande av digitala kompetensmärken – resultat av pilotförsöket

Ett kompetensmärke, också kallad Open Badge, är ett flexibelt system för validering av kompetenser och förmågor. Märket synliggör kunskaper man uppnått i hobby- och kursverksamheter på fritiden, i arbetslivet eller genom frivilligarbete. Det är också ett sätt att uppmuntra till delaktighet och att synliggöra närvaro eller medlemskap. Märket är digitalt och kan delas på den personliga profilen i till exempel LinkedIn, Twitter eller Facebook. Open Badges har en global spridning och används av privatpersoner, föreningar, organisationer och företag.

Projektets mål

Arbis har redan tidigare utarbetade och tagit i bruk kompetensmärken i två ämnen för vuxna studerande. Pilotförsökets mål var att införa kompetensmärken också för de barn som deltar i den grundläggande konstundervisningen. Målet är att på sikt skapa digitala kompetensmärken för alla de elva studiehelheter som erbjuds i Hantverksskolan Händig enligt läroplanen för den grundläggande konstundervisningen i slöjd.

Sättet hur projektet genomförs

Den ansvariga läraren för hantverksskolan har gjort innehållsbeskrivningar för de tre pågående studiehelheterna i hantverksskolan på plattformen Open Badge Factory. Beskrivningarna har formulerats med utgångspunkt i läroplanen för den grundläggande konstundervisningen och anpassats så att det lämpar sig för en presentation i form av ett digitalt kompetensmärke. Märkena är utformade enligt Helsingfors stads och Arbis visuella linje för redan existerande märken. På grund av omständigheterna under Coronavåren slutfördes inte läsåret på hantverksskolan. De tre sista månaderna genomfördes inte och därför kunde inte märkena delas ut. Modeller för presentationer av uppnådda färdigheter i digitalt format, som kan länkas till kompetensmärkena stannade på skrivbordet och kunde varken implementeras eller testas i undervisningen av läraren och kursdeltagarna. En instruktion för hur man ansöker om märken utarbetades. Märkena för studiehelheterna 1, 2 och 4 är nu publicerade på Open Badge Factory och kan tas i bruk läsåret 2020-21.

Samverkan

Planen var att inbjuda institut som erbjuder grundläggande konstundervisning att ta del av kompetensmärkena. På grund av omständigheterna lades det här på is. Resultatet presenterades däremot på Bildningsalliansens webbinarium måndagen 11.5.2020 kring ”Identifiering och erkännande av kunnande” med Annika Bussman, undervisningsråd på Undervisnings- och kulturministeriet. Arbis biträdande rektor Pia Nybom berättade om arbetet med validering av kurser och då särskilt införandet av kompetensmärken för Hantverksskolan Händig. Webbinariet var det första inom Bildningsalliansens fortbildningsprojekt ”Kontinuerligt lärande för alla”.

En länk till de inspelade webbinarierna finns här:
https://www.youtube.com/channel/UCRntmQKjZXbGJBXhI4Tj4xw

Tidtabell

Pilotförsöket genomfördes under tiden 15.10.2019 – 19.5.2020

HANTVERKSSKOLAN HÄNDIG – STUDIEHELHET 1


I den första delen av hantverksskolan bekantar du dig med och upptäcker olika material och arbetsmetoder. Fokus ligger på att pröva på och att känna skaparglädje.
#Hantverk, #Hantverksskolanhändig, #Helsingforsarbis, #Slöjd, #Studiehelhet1


Mitt kompetensmärke i Hantverksskolan Händig – studiehelhet 1 visar att jag kan:
 • använda olika material, arbetsmetoder och tekniker i slöjd
 • olika uttryckssätt i slöjd
 • använda verktyg och tekniker på ett tryggt sätt
 • lösa problem kreativt och använda min uppfinningsrikedom
 • formge och planera en egen produkt
 • tillverka produkten enligt planeringen
 • samarbeta och skapa tillsammans med en annan elev en slöjdprodukt eller tjänst

Har deltagit aktivt och regelbundet i hantverksskolan Händigs undervisning (minst 75%).

Länkar:Läroplanen för den grundläggande konstundervisningen

HANTVERKSSKOLAN HÄNDIG – STUDIEHELHET 2

I den andra studiehelheten pysslar du med aktuella hantverkstrender. Du formger, planerar och tillverkar själv din produkt så den blir unik.
#Hantverk, #Hantverksskolanhändig, #Helsingforsarbis, #Slöjd, #Studiehelhet2

Mitt kompetensmärke i Hantverksskolan Händig – studiehelhet 2 visar att jag kan:
 • nya färdigheter och uttryckssätt i slöjd
 • använda aktuella slöjdmaterialer, tekniker och arbetsmetoder
 • ställa upp mål och arbeta målinriktat
 • planera och formge en produkt med hjälp av olika tekniker
 • planera en produkt eller tjänst för någon annan än mig själv
 • iaktta produktens användbarhet och ändamålsenlighet i planeringen
 • använda någon teknologi (t.ex. olika symaskiner, ipad, e-textilier) som ett medel för skapande och uttryck

Har deltagit aktivt och regelbundet i hantverksskolan Händigs undervisning (minst 75%).

Länkar: Läroplanen för den grundläggande konstundervisningen

HANTVERKSSKOLAN HÄNDIG – STUDIEHELHET 4


Sy och gör hantverk till dig själv. Vi använder olika tekniker och material, och planerar själv unika produkter.
#Hantverk, #Hantverksskolanhändig, #Helsingforsarbis, #Slöjd, #Studiehelhet4

Mitt kompetensmärke i Hantverksskolan Händig – studiehelhet 4 visar att jag kan:
 • ställa upp mål i arbetandet och uppnå dem
 • förstå skriftliga och muntliga arbetsanvisningar, förstå sambandet mellan dem och arbetssätt, arbetsordning och slutresultatet
 • en slöjdteknik från en annan kultur
 • använda olika slöjdverktyg och teknologier för skapande och uttryck
 • de vanligaste textilfibrerna och något om textilindustrin
 • planera och tillverka en produkt så att den blir användbar och ändamålsenlig
 • genomföra ett eget projekt med något av följande teman:
  • Beklädnad
  • Föremåls- och textilmiljöer
  • Servicemiljöer
  • Byggda miljöer och naturmiljöer
 • planera, formge och tillverka en produkt eller tjänst med valbart tema, teknik och arbetssätt
Testas: Genom att genomföra ett eget hantverksprojekt med valbart tema, teknik och arbetssätt.

Har deltagit aktivt och regelbundet i hantverksskolan Händigs undervisning (minst 75%).

Länkar: Läroplanen för den grundläggande konstundervisningen

Instruktionsbrev om hur man anhåller om ett kompetensmärke

Vi visar att du kan!

Helsingfors arbis erbjuder sina kursdeltagare en möjlighet att få ett kompetensmärke i vissa utvalda kurser. Märket är gratis och det är helt frivilligt om du vill ha ett märke eller inte.

Kompetensmärken (på engelska Open Badges) är ett nytt sätt att visa på kompetenser och kunnande som du får genom att delta i till exempel en Arbiskurs. De går att jämföra med scoutmärken, med den skillnaden att kompetensmärket är digitalt.

Om du deltar i en kurs eller verksamhet som erbjuder kompetensmärke skall du tala om för läraren/handledaren att du är intresserad av att få märket, gärna vid kursens start. För att få märket kan du behöva göra ett prov, svara på några frågor, beskriva vad du lärt dig eller vara registrerad som närvarande. Din lärare berättar vad du behöver göra/vad som krävs.

Det lättaste sättet att ta emot och hantera kompetensmärken är genom att skapa ett gratis konto, till exempel på Open Badge Passport.

Tjänsten finns för tillfället bara på finska och engelska, en översättning till svenska är på kommande.

Du tar emot och sparar dina märken på openbadgepassport. Därifrån kan du skriva ut dem, visa upp dem eller dela dem på sociala medier som Facebook, Twitter eller Linkedin.

Ett kompetensmärke innehåller alltid en beskrivning av vilken kompetens den representerar, vad mottagaren har gjort för att uppnå kompetensen och hur mottagaren har visat sin kunskap/kompetens. Den kan vara bra då du söker arbete eller söker in till en kurs/utbildning. Men märket kan också bara vara ett sätt att visa för sig själv att man lärt sig något. Märket kan alltså användas till många olika saker, du bestämmer själv.

Följ dessa steg för att ta emot ett kompetensmärke från Helsingfors arbis.
 1. Berätta för läraren/kursledaren att du vill ha märket
 2. Gå färdigt kursen
 3. Skapa ett gratis konto på www.openbadgepassport.com
  • Här är det viktigt att du anger samma e-post-adress som du angett till Helsingfors arbis
 4. Följ lärarens instruktioner för att ansöka om märket. Det kan vara en länk som du får under kursen, eller en e-post med en länk och instruktioner som du får då kursen är slut
 5. Om märket förutsätter att du gör ett test, svarar på frågor eller beskriver vad du lärt dig, gör det.
 6. Acceptera märket och lägg till det i ditt openbadgepassport-konto genom att följa instruktionerna.
 7. Nu har du ditt märke, grattis!
Om du ansöker om ett märke, men inte har gått klart kursen, eller inte svarat på frågorna, eller inte klarat testet, ta kontakt med Helsingfors arbis om du vill försöka på nytt.

För att kunna få ett kompetensmärke behöver du en e-postadress.

Kontaktuppgifter

 • Pia Nybom, biträdande rektor, Helsingfors arbis, pia.nybom[at]arbis.hel.fi, (09) 310 494 61
 • Moa Thors, rektor, Helsingfors arbis, moa.thors[at]arbis.hel.fi, (09) 310 700 77

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä