Rikitrappu - tulokset

Rikitrappu – kansalaistaitojen portaat

Tavoite

Pilotin tavoitteena oli digikauden taitojen parantaminen. Näitä taitoja voidaan pitää tämän päivän kansalaistaitoina, joita tarvitaan kaikilla elämän osa-alueilla. Aikuiset, joiden perustaidoissa on puutteita, ovat työn murroksessa hyvin haavoittuvassa asemassa. Porin seudun kansalaisopiston Rikitrappu – kansalaistaitojen portaat – pilotti tarjosi mahdollisuuden vahvistaa aikuisten heikkoja perustaitoja ja kehittää edelleen digitaalisia taitoja. Koulutuksista muodostui portaittain etenevä kokonaisuus, jossa osallistujat saattoivat tulla mukaan oman aiemman osaamisensa mukaiselta tasolta ja kerätä sopivia palasia oman kiinnostuksensa ja kehittämistarpeidensa pohjalta. Koulutukset lisäsivät osallistujien työelämässä ja arjessa tarvittavia taitoja joustavasti ja yksilöllisesti. Pilotissa koulutettiin Rikikavereita kulkemaan rinnalla ja toimimaan tutoreina omissa yhteisöissään.

Toimintaa on tarkoitus jatkaa myös pilotin jälkeen.


Kuva: Rikitrappu - kansalaistaitojen portaat

Koulutuskokonaisuudet, joissa rikikaverit apuna

Trappu 0: Osaaks avat tietokonet?
 • Kun hankin uuden laitteen -kurssi, jossa mukana oli kaksi rikikaveria ja käytiin Gigantissa ostoksilla ja hankittiin kolmelle opiskelijalle hyvin sopivat uudet tabletit, hinta laatu suhde tarkistettiin kunkin kanssa erikseen. Kurssin pituus oli 6 oppituntia ja tämän lisäksi Gigantissa käynti oppilaiden omasta toiveesta. Tällä kurssilla rikikavereista oli apua vertaistukena sekä laitteiden tarkistelussa liikkeessä.
 • Ensi askeleet uuden laitteen kanssa, mukana kaksi rikikaveria ja tutustuttiin juuri ostettuihin laitteisiin ja niiden käyttöön ottoon. Kurssin pituus 6 oppituntia. Osittain hyödyllistä apua, sillä uskalsivat kysellä asioita, joita itse pidin itsestään selvänä.
Trappu 1: Ot mukulas tai kampraattis mukkaa- yks osaa yht ja toinen toist!
 • Vuosihuoltokurssi, jossa mukana oli kolme rikikaveria. Kurssilla käsiteltiin tietoteknisten laitteiden ylläpitoa ja huoltotoimia, joita jokainen voi itsenäisesti tehdä kotosalla. Lisää laitteiden käyttöikää. Tässä rikikavereista oli hyötyä, kun laitteita oli useanlaisia, voitiin tehdä vertailuja iän ja käytön mukaan tarvittavista toimista ja toteuttaa ryhmätöitä.
 • VHS-kasetit digimutoon, kurssilla 4 rikikaveria mukana. Heistä suuri apu, sillä vaiheita asian toteuttamisessa oli useita ja jokaiseen vaiheeseen riitti näin oma ohjaava henkilönsä.
 • Älypuhelimen peruskurssi ja tabletin peruskurssi, nämä kaksi kurssia hyvin samanlaisia rikikavereiden toiminnan osalta. Jaettiin laitteet merkin mukaan ryhmiin ja ryhmän vetäjänä toimi rikikaveri, joka ohjeisti kussakin kohtaa omaa ryhmäänsä. Esimerkiksi miten puheluun vastataan Samsungin puhelimella. Kurssin oli tarkoitus kestää koko kevään, korona esti kuitenkin tämän noin kurssin puolessa välissä. Käytiin siis puheluita, tekstiviestejä, yhteystietoja, asetuksia sekä tiliin liittyviä asioita.
 • Digiklinikka ja digiklinikka Ulvilassa, oppilas toi laitteensa ja ongelmansa meille (opettajat ja rikikaverit) kurssin aikana ja me neuvoimme häntä ongelman selvittämisessä. Klinikkaa varten oli siis varattuna luokka ja tietty aika, jolloin ongelman voi tuoda meille ratkaistavaksi. Hinnaksi tuli 5 € / selvityskerta. Jotkut opiskelijat kävivät useampaan kertaan, kun huomasivat apua ongelmiin saavansa.
Trappu 2: Oleks astellu jo 0- ja 1-traput? – Tuu mukkaa ja jatketaa ettiäpäi!
 • Microsoft Office-peruskurssi, mukana kolme rikikaveria. Tämä kurssi toteutettiin etänä tänä keväänä, mutta apua oli rikikavereista sen verran, että jos joku tippui etäyhteydeltä pois, niin he huomasivat tämän ja ilmoittivat asiasta, niin saatiin kaikki takaisin kurssille.
 • Verkkolaitteet kotonani, tämä samoin kuin tuo edellä kerrottu kurssi.

Tietotekniikan suunnittelijaopettajan palautetta rikikavereiden käytöstä opetuksessa

Oppina itselleni rikikavereista oli lähinnä se, että heistä oli paljon apua ja minun piti vain luottaa heihin ja asioiden toimimiseen. En ole kertaakaan katunut, että tätä lähdimme toteuttamaan. Yksin en olisi selvinnyt älypuhelimen peruskurssista, sillä opiskelijoita oli 17 kpl, joka on selkeästi enemmän kuin kurssille yleensä osallistujia voidaan ottaa (meillä maksimi tällaisille kursseille on ollut 12 henkilöä). Ryhmätyöskentely opettaa niin opiskelijoita, opettajia kuin ryhmässä työskenteleviä rikikavereitakin, tämä oli itselleni toinen konkreettinen oppi asian tiimoilta. Pilotti on nyt osana nykyistä toimintaamme ja jatkuu tulevaisuudessakin. Rikikavereiksi tulevat saavat uuden mukavan harrastuksen ja opiskelijat vertaistukea ja rohkeutta kysyä, jos tippuvat opetuksen yhteydessä kärryiltä. Olen todella ylpeä. jokaisesta rikikaveristamme ja kiitollinen siitä, että he haluavat toimintaa jatkaa edelleen. Sainpa myös muistutuksen siitä, että tätä voisi muillakin kursseilla hyödyntää, kuten esimerkiksi kielten opetuksessa.

Rikikavereiden kokemuksia ja palautetta

1. Miten viihdyitte Rikikavereina?
 • Oli oikein mukava kokemus.
 • Minulle rikikaverina oleminen on huikea juttu! Kun elämä on joltakin osin aikataulutettu, niin kaikki muutkin hommat hoituvat👍. Uusien asioiden oppiminen, vanhojen juttujen kertaus ja sosiaalisuus. Mielihyväntunne kun huomaa auttaneensa kaveria ja tunti voi jatkua.
 • Viihdyin erinomaisesti rikikaverina ja ehdottomasti haluan jatkaa syksyllä, jos minut vielä huolitaan. Melkein parasta oli uudet sosiaaliset kontaktit 8 vuoden kotona olon jälkeen ja mitään pahaa en asiasta löydä.
 • Viihdyin todella hyvin. Viihdyn ihmisten parissa, kun lähes koko ikäni sitä olen tehnyt.
 • Viihdyin rikikaverina-hyvässä porukassa, oikein hyvin!
 • Erinomaisesti
2. Haluatteko jatkaa syksyllä (jos tilanne on normalisoitunut)?
 • Olen mielelläni mukana.
 • Jos tilanne normalisoituu ja edelleen olen näinkin virkeä, niin kyllä.
 • Haluan jatkaa syksyllä, mikäli tilanne normalisoituu
 • Haluan jatkaa, josko ns. hengissä ollaan?
 • Kyllä
3. Mikä oli parasta rikikaverina toimimisessa?

Parasta oli:
 • sisällöltään ja rakenteeltaan hyvät kurssit, joilla oppi uutta myös itsekin
 • välitön ja mukava tunnelma
 • hyvät opettajat
 • motivoituneet kurssilaiset

 • Kun pystyn seuraamaan, keskittymään aktiivisesti koko kurssin, omaksumaan uusia asioita ja ymmärrän. Nopeasti huomaan missä kohtaa kaveri menee ja rohkenen kysymään, että mitenkäs ed. asia menikään!
 • Samoin kun huomaan, että kaverit ovat aktiivisia ja koko ryhmä etenee.
 • Parasta oli olla siellä ihmisten luona ja yrittää auttaa mahdollisuuksien mukaan.
 • Hyvät vetäjät ja auttavat oppilaat!
 • Parasta on uuden oppiminen ja uudet sosiaaliset kontaktit.
Mikä oli pahinta rikikaverina toimimisessa?
 • En onnistunut kokemaan muuta negatiivista, kuin pari omaa "mokaa" opastuksessani.
 • Paljon asiaa! Pitäisi ehtiä kertaamaan ja taas kertaamaan...Kun muisti pätkii, onneksi vielä harvoin 😣
 • Mikäli korona tilanne jatkuu, kehitellään varmaan Teams etäkursseja. Suunnitelmissani on hankkia jonkinlainen mikrofoni, jotta voin olla yhteydessä toisiin. En tunne asiaa, apua on tulossa! Kirjoittaminen on hankalaa ja kulkee jäljessä.
 • Ainoa oli syksyllä, kun piti nousta jo yhdeksäksi. Eikä sekään ylipääsemätöntä ollut ja sekin korjaantui keväällä
 • Ei ehkä pahinta, mutta harmillista on kun ei aina osaa auttaa itse, vaan pitää osallistuttaa opettajaa opastamiseen. Toisaalta tämä rohkaisee muitakin kysymään tarvittaessa.
4. Monellako kurssilla muistat olleesi rikikaverina?
 • Olin kolmella kurssilla ja yhdellä Digiklinikalla.
 • Muistaakseni 6 tai 7 kurssia
 • Kolmella kurssilla olin rikikaverina ja muutamalle muullekin kurssille osallistuin ja niissäkin yritin parhaani mukaan auttaa osallistujia.
 • Kahdeksalla kurssilla
 • Parilla kurssilla
 • Kolmella lähi- ja kahdella etäkurssilla.
5. Jäikö jokin kurssi, jolle olisit halunnut päästä (mutta koronan vuoksi ei onnistunut)?
 • Olisin halunnut osallistua myös "Verkkolaitteet kotikäytössä"-kurssille.
 • Kuvani talteen viimeinkin - kurssi peruttiin muistaakseni heikon osaan oton vuoksi.
 • Ohjelmoinnin kurssille olisin halunnut, mutta se ei toteutunut ainakaan tänä keväänä.
 • Olisiko ollut se verkkokurssi siellä Valtakadulla.
 • Kuvakirjakurssi!
 • Ei
6. Sopiiko yhteiseksi kokoontumispäiväksi syksyllä 29.8.lauantai

Näyttäisi tällä hetkellä sopivan kaikille. Jatkamme siis syksyllä lähitapaamisella, jos tilanne sallii tai etäyhteydellä tarvittaessa.

7. Osasivatko opettajat ohjata teitä Rikikaveri toiminnassa?
 • Kyllä, opettajat hoitivat asiat hienosti.
 • Mielestäni ihan hyvin. Itsestä riippui, miten hyvin alkoi oppia asioita. Mitä enemmän oppi, sen mielenkiitoisemmaksi kävi.
 • Alkupalaverissa käytiin asiat hyvin läpi ja jos oli rikikaverina olemisessa kysyttävää, sai ottaa yhteyttä.
 • En kokenut varsinaista ohjausta. Veikon tapa jakaa tunnin alussa ohjelehtinen tunnin kulusta. Minusta se on hyvä ja siitä on helppo harjoitella kotona ko. asiaa…
 • Oikein mainiosti!
 • Kyllä. Itseohjautuvaisuus taitaa edelleen olla muoti-ilmiö, eli tässä haastetta lähinnä rikikavereille.
8. Miten kehittäisit toimintaa jatkossa?
 • Nyt on IOT tulossa koteihinkin ("älykodit") 5G-verkon myötä. Kaikenlaisia laitteita on jo tarjolla pölynimureista älylukkoihin ja muihin etäohjattuihin kodin toimintoihin. Tämä tuo mukanaan melkoiset tietoturvariskit. Esim. tietoturvan kurssit (ainakin perustasolla) voisivat näihin asioihin liittyen olla jo paikallaan.
 • Tietysti myös perinteisemmät tietokoneisiin, tabletteihin ja mobiililaitteisiin liittyvät turva-asiat ovat edelleen ajankohtaisia.
 • Varsinkin etäopetuksessa verkkainen eteneminen olisi hyvä. Nyt kun en ole päässyt heti kysymään epäselvää asiaa, ne jäivät epäselviksi. Pitää paikkansa, että opettaja kysyy, onko vielä kysyttävää, mutta kun on pudonnut kärryiltä ja aikaa on vähän, on turhauttavaa kertoa, etten päässyt alkua pidemmälle. Kun näyttää, että korona tilanne tulee jatkumaan, opimme varmaan kaikki lisää etäopiskelun tekniikasta ja opiskelu helpottuu. 👍 hieno systeemi!
 • Yhteinen WhatsApp-ryhmä on hyvä ja jotain voisi kehittää sen lisäksi, mutta mitä...Ja ehdottomasti kurssitarjontaan verkonkin kautta opiskelua ja esim. Teams tai Zoom- verkko-oppimisympäristön suunnittelu/toteutuskurssi. Nyt tiedetään jo hieman, mihin pitää panostaa, että mahdollisemman monella olisi edes hieman digitaitoja. Nyt tämä menee jo ihan muihin asioihin tämä mun kirjoitus, hmm…
 • Onnistumisen tunteita voisi korostaa!
 • Älypuhelinkurssilla mietin, että pitäisikö istumapaikkoja ”jakaa” puhelinmerkkikohtaisesti? Voisi helpottaa opastamista? Pitäisikö aina ennen kunkin kurssin alkua järjestää jonkinlainen suunnittelupalaveri? Tämän voisi tehdä etänä?
9. Mitä risuja /ruusuja antaisit opettajille?
 • Antaisin kimpun Talea-ruusuja ilman risuja.
 • Risuja en kyllä missään tapauksessa antaisi mutta ruusuja kylläkin. Esim. puhut selvästi ja lujalla äänellä. Yleensä kouluttajat mutisevat ja ota siitä sitten selvää. Et helposti hermostu, vaikka monasti olisi aihetta kun ”yrittää pitää järjestystä yllä".
 • Risuja opettajat eivät nyt saa vaan pelkkiä ruusuja rauhallisuudesta, selkeydestä ja pitkästä pinnasta. Mies oli pari kertaa kotona, kun oli sinun tuntisi ja kehui sitä, kuinka selkeästi, rauhallisesti ja ymmärrettävästi asiat esität. Kuulemma jopa hän voisi oppia ja se on kyllä paljon sanottu häneltä. Veikosta myös huomaa, että on monen vuoden kokemus opettamisesta ja Veikko vääntää, vaikka rautalangasta, jos ei muuten ymmärretä.
 • Molemmille teille ruusuja 🌹🌹
 • Se ammattitaito opettaa ja tietomäärä tietotekniikasta on teillä molemmilla valtava. Ihmisinä sympaattisia. Olen kiitollinen, että olen päässyt opiskelemaan tuohon joukkoon.
 • Ammattitaidosta ruusuja
 • Ei yhtäkään risua. Ruusuja vaikka kuinka paljon. Osaaminen, valmistautuminen, ystävällinen ja kärsivällinen asenne. Luokassa on eritasoista osaamista, mutta opastaminen onnistui kenenkään kiusaantumatta tai pitkästymättä. Hienoa työtä.
10. Mitä onnistumisia /haasteita jäi mieleesi?

Tunsin onnistuneeni
 • auttamaan opettajia kurssin läpiviemisessä
 • auttamaan kurssilaisia eteenpäin kurssilla

 • Itselleni jonkinlaisena haasteena on osata neuvoa kurssilaisen kulloisenkin osaamisen tason mukaan. Itselle selvät asiat, terminologia ja toimintojen oikotiet ovat monesti kurssilaiselle enemmän tai vähemmän outoja. Tällöin opetus/neuvonta ei avaudu ja aiheuttaa turhautumista.
 • Parasta: Uuden tabletin hankkiminen ja ensiaskeleet ennen koronaa. Tästä ollut hyötyä👍👍-nälkä kasvaa syödessä - eli lisää, ja kertausta puhelimesta ja tabletista, niitä käytän päivittäin. - Drive jäi minulle epäselväksi.
 • Päällimmäisenä jäi nyt kyllä mieleen, miten rohkeasti, innostuen ja onnistuen ihmiset ottivat osaa etäkursseihin, vaikka luokassa olivatkin välillä aika epävarmoja ja arkoja.
 • Onnistumisia jäi paljonkin, kuten mitä enemmän oppi sen mielenkiintoisammaksi homma kävi. Olen huomannut miten vähän ikäihmiset varsinkin, ovat kiinnostuneita aiheesta. Mielestäni kuitenkin aika kivasti oli kuluneena vuonna näitä varttuneempia. Digi klinikka oli myös hyvä.
 • Tämä etäopiskelu oli mielenkiintoinen kokemus. Varsinkin tietotekniikkaosuus onnistui hyvin. Aloin jo ihan tykätä. Voisi ehkä kehittää vaikkapa lähiopiskelun ohessa. Ja mikä ettei ihan itsenäisinä etäopiskelukursseina, vaikka maailmantilanne kääntyisikin parempaan suuntaan. Muillakin kursseilla voisi hyödyntää rikikavereita? Pienen preppauksen (Suvin tai Veikon johdolla...) jälkeen voisivat ehkä auttaa opettajaa ja opiskelijoita opiskelun sujuvuuden parantamiseksi.

Yhteistyökumppanit

Pilotin yhteistyökumppaneina toimivat: Satakunnan Yhteisökeskus, MLL Satakunnan piiri, Me Itse ry, Porin sininauha ry:n Nuorten digiverstas -hanke, SPR Satakunta ja Monikulttuuriyhdistys, JHL 062, Porin kaupunginkirjasto sekä Ohjaamo Satakunta

Aikataulu

Pilotti toteutettiin ajalla 7.9.2019 – 31.5.2020

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö Suvi Soukki-Laine Tietotekniikan suunnittelijaopettaja
p: 044 701 5994 email: suvi.soukki-laine(@)pori.fi
Verkkosivut www.pori.fi/rikitrappu

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä