Digijumppaa ikitupajumeille - tulokset

Digijumppaa ikitupajumeille

Sisä-Savon kansalaisopisto pilotoi syksyn 2019 aikana ikiksille tupajumeille suunnatun jumpan, joka välitettiin tupiin adobe connect pron välityksellä. Pilotti palkittiin KunTeko 2020 -gaalassa Innostavat teot –sarjassa ”esimerkillisestä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kehittämisteosta.

Sisä-Savon kansalaisopiston on avoin vapaan sivistystyön oppilaitos, joka toimii isäntäkaupungin Suonenjoen lisäksi Leppävirran, Rautalammin, Tervon ja Vesannon kuntien alueella. Opisto pyrkii elävöittämään harvaan asutun maaseudun kylien elämää tarjoamalla myös digitaalisesti kehitettyjä palveluja. Samalla pilotissa hanke kohtaa Voimaa vanhuuteen hankkeen, josta tähän digipilottiin tuli myös koulutuspäivä.

Pilotin kohdetyhmä ja tavoite

Ensisijainen kohderyhmä olivat alueen kylillä asuvat, mielellään yli 75-vuotiaat vanhukset, joiden liikunnallinen aktiivisuus on pilotin alkaessa vähäinen tai sitä ei ole lainkaan. Tavoitteena oli löytää digitaitojensa kehittämisestä kiinnostuneita eläkeläisiä tai päivävapaalla olevia, ja kouluttaa heistä ns. digitutoreita jumppien vastaanottamista varten.

Konkreettisena tavoitteena oli viikoittaisen, verkkovälitteisen jumpan lähettäminen eri kylien vastaanottopisteisiin, jossa kussakin on 2-3 jumpparia ja vastaanotosta vastaava digitutor.

Pitkän aikavälin tavoitteena on digijumppaan osallistuneiden fyysisen kunnon, mielialan ja hyvinvoinnin paraneminen. Lisäksi tavoitteena on, että digitutorit oppivat käyttämään AC-lähetyksiä ja tallenteita ja kansalaisopistolle saadaan kehitettyä digijumppakurssi, jota voidaan tarjota kaikille opistoalueen kylille.

Tarkoituksena on myös jatkaa yhteistyötä paikallisen Voimaa vanhuuteen –hankkeen kanssa.

Käytännön toteutus:

Digijumpan käytännön toteutus eteni seuraavasti:
 • Jumppatuokio (45 min.) maanantaisin kansalaisopiston syksyn opetuskauden aikana (12 vkoa)
 • Osallistujia kolmelta kylältä: Hautolahdesta (Tervo), Tuppurinmäeltä (Leppävirta) ja Suonteelta (Suonenjoki)
 • Digitutoreita mukana yhteensä 5 ja ilmoittautuneita jumppareita 8
 • Vastaanotto joko läppärillä tai tabletilla
 • Digijumpat syksyn aikana 2 krt/ vko (livelähetys + tallenne)
 • Hankkeen alkaessa koulutuspäivä + kuntotestit
 • Hankkeen loppuessa lopetusseminaari + kuntotestit + palaute
Jumpan vetäjän, Kirsi Falinin, tunnelmia
 • Säännöllisiä osallistujia oli 10 kpl. Lisäksi lisäosallistujia yksittäisillä kerroilla.
 • Positiivinen yllätys itselle!
 • Etukäteen mietitytti: Jumpan vetäminen ”sokkona”, ei taustamusiikkia, pelkälle kameralle, tekniikan toimivuus.
 • Konsepti toiminut hyvin, suurin osa porukasta osallistunut säännöllisesti.
Kirsi ohjeistaa...
...ja jumppaajat tekevät perässä!

Oheiset kuvat ovat Tuppurinmäen ryhmän jumpasta, kuvaajana digitutor Ani Tuomainen.

Pilotin lopuksi ja jatkossa

Pilotin lopetustilaisuus pidettiin ma 2.12.2019. Tilaisuudessa tehtiin uudet kuntotestit osallistujille (10 osallistujaa), keskusteltiin hankkeen etenemisestä sekä otettiin kirjallinen ja suullinen palaute loppuraportin pohjaksi.

Pilotin päättymisen jälkeen Sisä-Savon Kansalaisopisto jatkaa yhteistyötä Suonenjoen kaupungin fysioterapeuttien kanssa sekä Voimaa vanhuuteen –hankkeen kanssa. Lisäksi digijumppa lisätään kansalaisopiston kurssitarjontaan jo kevätkaudeksi 2020. Suurin osa hankkeessa mukana olleista jumppareista ilmoitti halukkuudestaan jatkaa mukana myös kevätkaudella.

Kuntotestin tulokset

Kuntotestit tehtiin 10 hengelle sekä hankkeen aloituskoulutuksessa 2.9.2019 että lopetusseminaarissa 2.12.2019. Kuntotestit ovat standardoituja testejä, ja ne suoritettiin Suonenjoen kaupungin fysioterapeuttien toimesta.

Kuntotesteissä mitattiin käsien puristusvoimaa, tasapainoa, kävelynopeutta ja tuolilta 5 kertaa ylösnousuun mennyttä aikaa.

Tuloksissa eniten parannusta oli kävelyssä sekä tuolilta ylösnousussa. Näissä osioissa parannusta oli kaikilla testatuilla, osalla fysioterapeuttien mukaan jopa merkittävästi. Kokonaispisteet nousivat 6/10 testatusta.

Eniten heikennystä oli käsien puristusvoimassa (4/10 henkilöllä). Osallistujat arvelivat tämän johtuneen siitä, että syksyllä ja talvella tulee tehtyä vähemmän ulkotöitä (haravointia tms.) kuin kesällä. Toisaalta käsien puristusvoima oli myös parantunut 3/10 testatulla.

Poimintoja palautteista

Kirjallista palautetta antoi yhteensä 13 henkeä. Joukossa oli 10 jumppaajaa sekä digitutoreita.
 • Ennakko-odotuksiin hanketta kohtaan mainittiin useassa kirjallisessa palautteessa, että niitä ei juuri ollut, tai sitten että ”mitähän sieltä tulee”. Muutama mainitsi olleensa utelias kokeilemaan tällaista uutta formaattia.
 • Fyysisen aktiivisuuden parantumista raportoi 7/13 vastaajaa, minkä lisäksi 3 vastaajaa kertoi, että he kokivat nimenomaan mielialan parantuneen. 3/13 joko vastasi tähän kohtaan, että eivät osaa sanoa tai jättivät kohdan tyhjäksi.
 • Kynnyksen käyttää digitaalisia palveluja koki madaltuneen 3 vastaajaa, minkä lisäksi 1 kertoi olleensa aktiivinen tietokoneen käyttäjä jo aiemmin.
 • Ongelmallisena sekä suullisessa että kirjallisessa palautteessa koettiin lähinnä se, että ohjaajan ääni kuului välillä huonosti ja/tai kaikui.
 • Vastaajista 8/13 kertoi, että voisi ajatella osallistuvansa digijumppaan myös silloin, jos se jatkuisi kansalaisopiston kurssina.
Myös suullista palautetta on kerätty pilotin ajan.
 • Jumpan vetäjä Kirsi totesi, että mukana oli aktiivinen porukka, tekeminen on ollut säännöllistä, jolloin tuloksetkin ovat tietysti parempia.
 • Muutoin suullisissa palautteissa on todettu, että ajankohta ollut hyvä, jumppa on ollut vakioaikaan ja päivällä. Tällöin osallistuja on ollut virkeä tekemään ja muut menot on voinut sovittaa jumpan ympärille. Osalla osallistujista on tullut yksi lisäliikuntasuorite siitä, että on kävellyt jumppapaikalle.
 • Yhdessä vastaanottopisteessä on samalla keitetty kahvit ja vaihdettu muutenkin kuulumisia. Tämä on koettu erityisen virkistäväksi! On huomattu sekin, että tilojen ei tarvitse olla ihmeelliset, jotta tuolijumppaamaan pystyy.
 • Pienenä teknisenä palautteena todettiin, että iPad ei aina toiminut tallenteiden osalta, läppärin kautta ne sai näkyviin.

Digijumppahankkeen osallistujat 2.12.2019 loppuseminaarissa

KunTeko 2020 -gaala

Sisä-Savon kansalaisopiston Digijumppaa ikitupajumeille –pilottihanke palkittiin Helsingissä 20.11.2019 järjestetyssä KunTeko 2020 –kunta- ja maakunta-alan työelämän kehittämisohjelman gaalassa.

Hanke palkittiin Innostavat teot –sarjassa ”esimerkillisestä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kehittämisteosta”.


JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, KT Kuntatyönantajien työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, JUKO:n toiminnanjohtaja Maria Löfgren, Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki kuvattuina gaalassa.Keskellä Sisä-Savon kansalaisopiston edustajat Kirsi Falin (digijumpan vetäjä) ja Ani Tuomainen (yksi digitutoreista)

Aikataulu

Pilotti toteutettiin ajalla 1.8.-31.12.2019

Yhteystiedot


Vastuuhenkilö rehtori Kirsti Häkkinen, Sisä-Savon kansalaisopisto
kirsti.hakkinen[at]suonenjoki.fi
puhelin 040 514 6421
Yhteistyökumppanit Suonenjoen, Leppävirran ja Tervon kunnat

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä