Tyvestä puuhun - struktuuria digioppimiseen - tulokset

Tyvestä puuhun noustaan - Struktuuria digioppimiseen

Tavoite

Savonlinnan kristillisen opiston pilotissa Tyvestä puuhun noustaan - Struktuuria digioppimiseen tavoitteena oli luoda verkko-oppimiskokonaisuuksia, jotka mahdollistavat opiskelijoiden tavoitteellisen ja itsenäisen opiskelun verkossa. Lupasimme toteuttaa yhden suomen kielen kurssin ja yhden matematiikan kurssin aikuisten perusopetuksen tarpeisiin. Työskentelyssä pyrimme koko ajan arvioimaan tekemistä monipuolisesti ja kehittämään omaa toimintaamme arvioinnin pohjalta.

Toteutus

Uusi verkkoppimisympäristömme löytyy osoitteesta http://www.oppisko.fi/. Alustaksi valittiin jo hankkeen hakuvaiheessa WordPress. Verkkokurssien lisäosan valintaa varten vertailtiin useita eri vaihtoehtoja. Voittajaksi valikoitui LifterLMS. Teemana toimii Astra. Kurssin tehtävät luotiin H5P-työkalulla. Gamipress-lisäosalla mukaan saatiin pelillisiä ominaisuuksia ja mahdollistettiin opiskelijan suoritusten seuraaminen. Tässä pilotissa käytimme vain lisäosien ilmaisia ominaisuuksia.Pilotin aikana tuotimme yhteensä neljä aikuisten perusopetuksen kurssia:
Jokainen kurssi on rakennettu siten, että se kattaa opetussuunnitelmassa määritellyt sisällöt. MA11 on koulukohtainen valinnaiskurssi, joten sen sisältöjä ei ole määritelty opetussuunnitelman perusteissa. Rakensimme sisällöt siltä pohjalta, että kurssi valmentaisi päättövaiheen matematiikan opintoihin.

Kurssien luvut koostuvat teksti- ja videomuotoisista teoriaosuuksista, H5P-harjoituksista ja mahdollisista lisämateriaaleista. Opiskeltuaan yhden osion, opiskelija voi merkitä sen valmiiksi. Näin hän voi seurata omaa edistymistään ja pääsee heti seuraavalla kirjautumiskerralla jatkamaan siitä, mihin jäi. Opettaja näkee opiskelijoiden tilanteen kurssilla omasta hallintanäkymästään.LifterLMS mahdollistaa asetusten vaihtamisen myös siten, että opiskelija voi halutessaan vaihtaa jo valmiiksi merkityn osion keskeneräiseksi. Olemme kuitenkin ottaneet tämän asetuksen pois päältä, koska se aiheutti osalle opiskelijoita sekaannusta.

H5P-työkalulla voi luoda monipuolisesti erilaisia tehtäviä. Voit halutessasi tutustua tehtävätyyppeihin sivustollamme tai vielä kattavammin H5P:n omilla sivuilla: https://h5p.org/. Yksi kielten opiskelun kannalta mielenkiintoinen tehtävätyyppi olisi sellainen, jossa opiskelija vastaa puhumalla. Tämä tehtävätyyppi toimii vain Chrome-selaimessa ja vaatii suojatun yhteyden. Meillä tämä ei ole vielä käytössä, koska suojattu https-yhteys puuttuu.

Yhtenä tavoitteena pilotissamme oli kehittää työkaluja opiskelijan motivaation ylläpitämiseen. Gamipress tarjoaa tähän monenlaisia vaihtoehtoja. Yhdistimme H5P-tehtävät Gamipressiin siten, että opiskelija saa pisteen aina, kun tekee jonkun H5P-tehtävän täysillä pisteillä. Lisäksi rakensimme kurssikohtaiset pisteet, joissa yhdestä tehtävästä voi pisteen ansaita vain kerran. Pisteiden kerääminen voi motivoida joitakin opiskelijoita ja opettaja voi seurata opiskelijoiden suorituksia ja edistymistä tehtävissä. Tähän toiminnallisuuteen liittyvien näkymien ulkoasu sivustolla vaatii vielä vähän hiomista. Esimerkiksi erilaiset ranking-listat olisivat mahdollisia.

Olemme keränneet käyttäjäkokemuksia seuraamalla opiskelijoiden työskentelyä ympäristössä lähiopetustilanteessa. Näin olemme päässeet suoraan havainnoimaan mahdollisia ongelmakohtia ja korjaamaan niitä. Etäopetusjaksolla olemme antaneet MA11-kurssin opiskelijoille itsenäisesti opiskeltavaksi. Lisäksi olemme jakaneet tietoa kursseista eri Facebook-ryhmissä ja keränneet sitä kautta palautetta opettajilta. Mieleenpainuvin palaute oli: "Aika hyvä, kaupallistaisin." Siihen on vielä matkaa eikä se ensisijainen tavoitteemme olekaan. Haluamme luoda materiaaleja, jotka voivat tukea opettajia heidän opetustyössään ja mahdollistaa opiskelijoiden itsenäisen, tavoitteellisen opiskelun.

Tähän loppuraporttiin olemme tiivistäneet mielestämme olennaiset asiat pilotista. Jos haluat tutustua tarkemmin koko kasvutarinaan, voit lukea mietteitä matkan varrelta hankeblogistamme osoitteessa https://skohankkeet.blogspot.com/search/label/verkkokurssi

Aikataulu

Pilotti toteutettiin ajalla 1.6.2019 - 30.4.2020.

Yhteystiedot

Savonlinnan kristillinen opisto
Vastuu- ja yhteyshenkilöt
  • Rehtori Tommi Tuunainen, tommi.tuunainen[at]sko.fi
  • Matematiikan ja tietotekniikan opettaja Kati Jordan, kati.jordan[at]sko.fi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä