Digipedagogiikan kehittäminen - tulokset

Vapaan sivistystyön digipedagogiikan kehittäminen yhteistyössä oppilaitosten kesken

Pilotissa kehitettiin opetus- ja hallintohenkilöstön tieto- ja viestintäteknistä osaamista hyödyntäen erilaisia koulutusmalleja. Digipedagogiikan kehittämiseen sisältyi Vapaan sivistystyön digitutortoiminnan käynnistäminen ja toiminnan vakiinnuttaminen. 

Pilotin avulla oppilaitoksissa jalkautettiin Peda.net – oppimisympäristön käyttöä opetus- ja muun henkilökunnan keskuudessa. Pilotin avulla mahdollistui uudenlaisten oppimisympäristöjen kehittäminen sekä opetuksen eriyttäminen erilaisten opiskelijoiden keskuudessa. Työskentelyn aikana syntyvineitä ratkaisuja ja hyviä käytäntöjä sovelletaan myös muiden sidosryhmien kanssa tehtävässä yhteistyössä. 

Pilotin eteneminen

Pilotissa järjestettiin Kouvolan kansalaisopistossa seminaari 12.10.2018. Seminaari välitettiin verkkoon Facebook Live -videona sekä AC-yhteydellä Wellamo-opistoon ja kansalaisopiston avoimessa yleisöluentosarjassa. Seminaarissa esiintyivät markkinointipäällikkö Jouko Jokinen Peda.net-organisaatiosta ja Mika Ukkonen Työväen sivistysliitosta. Tilaisuuden esitykset käsittelivät Peda.net -oppisympäristöä (Jouko Jokinen) ja digitutorointia (Mika Ukkonen).

Tammikuussa käynnistyi Kouvolan kansalaisopiston ja Wellamo-opiston henkilökunnalle suunnattu koulutus, jonka teemana oli Peda.net -verkkokurssin suunnittelu- ja toteutus. Koulutus toteutettiin 25.1. – 22.2.2019 AC-avusteisesti ja kurssin laajuus oli 15 oppituntia. Lähipäivät pidettiin Kouvolan kansalaisopistolla. Koulutuksen osallistui 14 opiskelijaa Kouvolan kansalaisopistosta ja Wellamo-opistosta.

Koulutuksen sisältö liittyi verkkopedagogiikkaan ja Peda.net-oppimisympäristön käytännön hyödyntämiseen. Koulutuksen liittyi työpajatyöskentelyä, jonka aikana kurssilla ollut sai perusteet verkko-kurssin luomiseen sekä perusteet erilaisten Peda.net -työkalujen käyttöön. Koulutukseen liittyi myös Matleena Laakson esitelmä erilaista verkon helpoista työkaluista. Esitys pidettiin Kouvolan kansalaisopistolla 8.2.2019.

3.4.2019 järjestettiin hankkeen puitteissa digitutor-verkoston lähitapaaminen, johon osallistui yli 30 henkilöä eri kansalaisopistoista. Tilaisuudessa esiteltiin eri kansalaisopistojen hankkeita sekä tutustuttiin ajankohtaisiin aiheisiin, mm. osaamismerkkeihin sekä SCOO-työkaluun.

Hankkeen avulla kehitettiin hankkeeseen osallistuvien oppilaitosten henkilökunnan digitaitojen osaamista. Koulutuksen osallistujat saivat eväät omien verkkokurssien kehittämiseen sekä kokoelman erilaisia työkaluja sisällön tuottamiseen sekä vuorovaikutuksen luomiseen verkkoavusteisessa opetuksessa. Koulutus edesauttoi hankkeeseen Kouvolan kansalaisopiston ja Wellamo-opiston verkostoitumista.

Wellamo-opiston osuus

Wellamo-opisto otti Peda.net -palvelun käyttöön syksyllä 2017. Siitä saakka Peda.netin käytön koulutus on hoitunut lähinnä suunnittelijaopettaja Petri Kiiskisen kautta. Kouvolan kansalaisopiston kanssa tehty hankeyhteistyö tuli hyvään saumaan, kun Peda.net -palvelua haluttiin ottaa opistossa entistä enemmän haltuun.

Wellamo-opiston työntekijöitä hanke liikutti varsin maltillisesti. Etäluentoihin oli muutamia osallistujia ja lähiopetustilaisuuksissa kävi pari tuntiopettajaa Lahdesta käsin. Ilahduttavaa kuitenkin oli se, että Wellamo-opistolta osallistujat edustivat ehkä sellaisia aineita, joissa kaikki eivät heti näe digitaalisuuden hyötyjä. Opettajista toinen opettaa kankaankudontaa ja hän hyödyntääkin onnistuneesti digitaalisuutta opettamisessaan. Tallennetut luennot ovat olleet paikallaan, kun on haluttu palata ottamaan vinkkejä esim. Matleena Laakson luennoista.

Wellamo-opisto on hankkeen aikana ottanut käyttöön Peda.netin arviointityökalun ja uskon, että voimme hyödyntää näitä kokemuksia Kouvolan kanssa jatkossa.

Yhteistyö Kouvolan kanssa on ollut antoisaa heidän ollessaan päävastuussa pilotista. Tämä pilotti on jo poikinut yhteistyön jatkoa toisen hankkeen puitteissa.

Ohjausryhmä

Hankkeen ohjausryhmä koostui Kouvolan kansalaisopiston opettajista Tarja Ylipiessa ja Kimmo Yli-Savola. Wellamo-opiston edustajana toimi suunnittelijaopettaja Petri Kiiskinen

Aikataulu

Pilotti toteutettiin ajalla 1.10.2018 – 31.5.2019.

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö Kimmo Yli-Savola, tvt-opettaja, Kouvolan kansalaisopisto,
kimmo.yli-savola[at]edukouvola.fi, p. 020 615 6579
Yhteyshenkilö Petri Kiiskinen, suunnittelijaopettaja/tietotekniikka, Wellamo-opisto,
petri.kiiskinen[at]wellamo-opisto.fi, 050 398 5869

Hankkeen verkkosivut

Hankeen verkkosivuilla voit myös seurata, miten pilotti eteni.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä