Digitalisaation hyödyntäminen vapaassa sivistystyössä

Digitalisaation hyödyntäminen vapaassa sivistystyössä

Vapaan sivistystyön oppilaitokset tarvitsevat digitalisaatioon liittyvän osaamisen vahvistamista. Tämä työ on järkevää tehdä yhdessä, koska yksittäisillä oppilaitoksilla ei ole valmiuksia eikä resursseja tehdä tätä työtä yksin kuin poikkeustapauksissa. Yksittäinen kehittäminen ei ole myöskään järkevää resurssien käyttämistä, koska haasteet ja tarpeet ovat yhteiset.

Yhteinen kehittämistyö mahdollistaa sen, että vapaan sivistystyön oppilaitokset voivat hyödyntää laaja-alaisesti digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet, pysyä mukana digitalisaatiokehityksessä ja vahvistaa yhteistä osaamispääomaa asiassa, joka on erittäin ajankohtainen oppilaitosten tulevaisuuden kannalta. Samalla hanke edistää luontevalla tavalla vapaan sivistystyön oppilaitosten yhteistyötä.

Modernit oppisisällöt ja toimintamallit varmistavat sen, että vapaa sivistystyö kiinnostaa oppimisympäristönä jatkossa myös nuorempia ikäluokkia, joille digitalisaatio on kouluopetuksen ja vapaa-ajan aktiviteettien pohjalta arkipäiväinen asia. Digitaalinen osaaminen on vapaan sivistystyön ja koko Suomen kriittinen menestystekijä – mutta vain niin, että kaikki pääsevät kehitykseen mukaan riittävän nopeasti.
 

Hankkeen sisällöt

Hanke on jaettu sisällöllisesti kolmeen aihealueeseen:

1. Vapaan sivistystyön toimintamallien uudistaminen hyödyntäen digitalisaation mahdollisuuksia

Hankkeessa toteutetaan mahdollisimman kevyitä, pilottimaisia kokeiluja oppilaitosten yhteistyönä. Tavoitteena on löytää uusia toimintamalleja, joita voi hyödyntää laajemmin vapaassa sivistystyössä ja kaikkien oppilaitosmuotojen piirissä.

Pilotoinnista enemmän täällä >>

2. Vapaan sivistystyön digipedagogiikan kehittäminen yhteistyössä oppilaitosten kesken

Hankkeessa kehitetään opetus- ja hallintohenkilöstön tieto- ja viestintäteknistä osaamista hyödyntäen erilaisia koulutusmalleja.

Digipedagogiikan kehittämiseen sisältyy Vapaan sivistystyön digitutortoiminnan käynnistäminen ja toiminnan vakiinnuttaminen.

Digitutortoiminnasta enemmän täällä >>

3. Vapaan sivistystyön opetussissältöjen uudistaminen vastaamaan digitalisoituvan yhteiskunnan tarpeita


Vapaan sivistystyön opetussisältöjen on seurattava aikaansa. Opetussisällöissä on otettava huomioon yhteiskunnan ja kansalaisten osaamistarpeiden muutokset.

Opetussisältöjen uudistamisesta enemmän täällä >>

Hankkeen tutkimusosio

Hankkeessa on mukana tutkimusosio. Digitalisaatioon perehtynyt tutkija seuraa toimintatutkimuksellisella otteella hankkeen toteutumista mukana olevissa oppilaitoksissa ja paneutuu mm. seuraaviin kysymyksiin:
  • Oppilaitosten henkilöstön valmius lähteä mukaan kehittämishankkeeseen
  • Henkilöstön digitaidot hankkeen käynnistysvaiheessa
  • Henkilöstön digitaitojen kehittyminen hankkeen kuluessa
  • Syntyneet uudet innovaatiot (toimintamallit, opetussisällöt) ja niiden hyödynnettävyys vapaan sivistystyön oppilaitoksissa
  • Oppilaitosten yhteistyön toteutuminen hankkeessa
  • Innovaatioiden levittäminen oppilaitoskentässä ja innovaatioiden vastaanotto
  • Arviointi hankkeen tavoitteiden toteutumisesta

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä