Lappilainen DIGIraati - tulokset

Lappilainen DIGIraati*


* Pohjoisissa murteissa raati tarkoittaa myös keskustelua. ”Olipa meillä hyvä raati.”

Revontuli-Opisto on kolmen Lapin kunnan, Enontekiön, Kittilän ja Sodankylän yhteinen kansalaisopisto, jonka yksi tärkeimmistä toimintaperiaatteista on järjestää opetusta koko opiston alueella. Kolmen kuntakeskusten lisäksi opetusta on tarjolla alueen n. 40 kylässä.

Viime vuosien aikana on ollut haasteellista saada opiskelijat kiinnostumaan tieto- ja viestintätekniikan opinnoista. Perinteinen ryhmäopetus ei innosta opiskelijoita ja ryhmiin on usein vaikea saada tarpeeksi osallistujia, jotta opetus käynnistyisi. Opiskelijoiden tarpeet ja lähtökohdat ovat moninaiset ja ilmassa on ehkä jonkinlaista digiähkyä.

DIGIraati-pilotin tavoitteet

Lappilainen digiraati –hankkeessa tavoitteena oli edistää osallistavaa kurssisuunnittelua, saada uusia opetussisältöjä ja opetuksen toteutustapoja digitaitojen opetukseen, edistää opiston digiopetuksen ja verkkokurssien kiinnostavuutta ja luoda digiopetukseen toimintamalleja, joita voidaan soveltaa myös muissa vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Ensisijainen kohderyhmä olivat alueen kylissä asuvat, erityisesti ikääntyvä väestö, eläkkeelle jäävät ja eläkeläiset.

Yhteistyötä hankkeiden kesken

Hankkeen tavoitteet olivat siis laajat ja kunnianhimoiset. Digiraati kuitenkin limittyi mainiosti keväällä 2019 opistossa käynnistyneeseen aikuisten digitaitoja edistävään Tikittääkö digi? -hankkeeseen, joka on lappilaisen kansalaisopistojen yhteishanke. Digiraadista tuli mahdollisuus innostaa osallistujia mukaan tämän toisen hankkeen järjestämään digiopastuksiin.

Tikiloikka ja digiraadit

Digiraadissa järjestettiin syksyllä 2018 ns. Tikiloikka-kiertue eli Revontuli-Opiston digitaitojen opetus -kysely Kittilän kunnan 12 eri kylässä sekä keväällä 2019 kohderyhmän edustajien kanssa yhteiset keskustelutilaisuudet eli digiraadit jokaisessa opiston kunnassa eli Kittilässä, Enontekiöllä (Karesuvanto ja Hetta) sekä Sodankylässä. Näihin tilaisuuksiin osallistui yhteensä 45 henkilöä. Kokoontumissa raatattiin eli keskusteltiin mm. seuraavista aiheista
  • Miten digitaitojen opetusta ja ohjausta tulisi järjestää opistossa
  • Mitä digitaitoja halutaan oppia, mikä kiinnostaa
  • Missä paikoissa opetusta voisi järjestää
  • Miten ja mistä oppilaita voisi tavoittaa parhaiten
  • Miten uusia nopeita nettiyhteyksiä voisi hyödyntää opetuksessa esim. kylätaloilla
Hankkeen tavoitteena oli myös hyödyntää opistossa käytössä olevaa verkkokokousjärjestelmää ja koota sen avulla verkkoympäristössä toimiva raati. Tämä osoittautui kuitenkin liian suureksi haasteeksi, kohderyhmästä (kylien ikääntyvä väestö) ei löytynyt tällaista ryhmää. Hankkeen puitteissa järjestettiin kuitenkin syksyllä 2019 opiston verkkokursseilla opiskelleille suunnattu kysely, jossa selvitettiin oppilaiden kokemuksista verkkokursseista ja kehittämisideoita niihin liittyen.

Pilotti päättyy, toiminta jatkuu

Hankkeen tuloksena toteutettiin digiopetukseen liittyviä yhteistä ideointia ja suunnittelua, kartoitettiin digiopastukseen liittyviä tarpeita ja toiveita sekä luotiin kontakteja kylien ja eri yhdistysten yhteyshenkilöihin. Lisäksi suunniteltiin yhden kylän kanssa kevätkaudella 2020 verkon kautta järjestettävä liikuntakurssi. Hanke aktiovoi osallistujia ja kehitti sisältöjä syksystä 2019 lähtien opistossa järjestettyjen Tikittääkö digi? –hankkeen digiopastuksiin ja -koulutuksiin.

Aikataulu

Pilotti toteutettiin ajalla 1.10.2018 - 31.12.2019

Yhteystiedot

Vastuuhenkilö: Rehtori Pasi Tanninen, Revontuli-Opisto, Kittilän kunta
Valtatie 82, 99100 Kittilä
pasi.tanninen[at]revontuliopisto.fi, p. 040 564 1435
Yhteyshenkilö: koulutussuunnittelija Anu Uimaniemi, Revontuli-Opisto
anu.uimaniemi@revontuliopisto.fi, p. 0400 592 881

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä