Digivertaisverkosto

Digivertaisverkosto

Pilotin toteutus ja tavoitteet

Opintokeskusten digivertaistapaamiset ovat maksuttomia ja pääasiassa verkossa tapahtuvia tapaamisia, joihin voivat osallistua kaikki opintokeskusten työntekijät sekä jäsenjärjestöjen edustajat. Tapaamisten tavoitteena on jakaa opintokeskuksissa jo olevaa digiosaamista sekä saada vinkkejä oman työn kehittämiseen. Pilotin toteuttajataho on Opintokeskukset ry.

Pilotin tavoitteena on kehittää toimintamallia ja vakiinnuttaa se osaksi opintokeskusten välistä yhteistyötä. Pilotin kautta digivertaistoiminta halutaan jakaa ja mallintaa myös muille vapaan sivistystyön oppilaitosmuodoille. Tähän hyödynnämme VS-digihankkeen digitutor-verkostoa, jossa mukana on jo useita opintokeskusten työntekijöitä. Pilotin aikana tarjoamme myös muille vapaan sivistystyön toimijoille mahdollisuuden osallistua digivertaistapaamisiin. Näistä tapaamisista on lisätietoa digitutoreiden intrassa.

Pilotin aikana toimintaan liittyvää viestintää on tarkoitus kehittää ja arvioida. Samalla on tarkoitus löytää sopiva yhteinen alusta tapaamisissa syntyvien materiaalien ja tallenteiden jakamiseen.

Verkosto

Mukana opintokeskuksista ovat Kansio, KSL-opintokeskus, Opintokeskus Sivis, Opintokeskus Kansalaisfoorumi, MSL-opintokeskus, TJS Opintokeskus, TSL-opintokeskus ja Opintokeskus Visio. Pilotin aikana tavoitteena on saada toimintaan mukaan kaikki opintokeskukset, joita on yhteensä 12.

Toiminta käynnistyi syksyllä 2018 neljällä tapaamisella, joissa aiheina olivat Office 365 -työkalut, someviestintä, suoratoistomahdollisuudet sekä monipuoliset verkkokoulutustehtävät. Yksi opintokeskus vastasi vuorollaan tapaamisen valmisteluista ja vetämisestä. Keväällä 2019 toiminta on jatkunut neljässä tapaamisessa kolmen uuden aiheen parissa: videot markkinoinnissa, vuorovaikutteiset verkkokokous- ja verkko-oppimisympäristöt sekä somen uudet muodot. Syksyllä jatkamme vertaistapaamisia, ja niiden aiheet valikoidaan kevään lopuksi.

Osallistujien kokemukset toiminnasta ovat olleet positiivisia; tapaamisten aikana on saatu ohjelmisto- ja työkaluvinkkejä, jotka johtivat pysyviin muutoksiin omassa organisaatiossa. Hyväksi on koettu myös se, että kouluttajat ovat opintokeskusten omia työntekijöitä. Tämä mahdollistaa vertaisuuden ja sen että kouluttajalla on ymmärrys opintokeskusten toimintaympäristöstä ja tarpeista. Uusille työntekijöille tapaamiset toimivat perehdytyksenä opintokeskusten työhön.

Aikataulu

1.5. - 31.12.2019

Yhteystiedot

opintokeskukset_logo_300x95.png
Opintokeskukset ry on pilotin toteuttajataho.

Pilottia koordinoi MSL-opintokeskus, yhteyshenkilönä koulutussuunnittelija Sofia Heininen,
sofia.heininen[at]msl.fi, p. +358 400 726 904.