Vertaisohjaaja-kouluttajien pilotti - tulokset

Digineuvontaa opiston ja kirjastojen yhteistyönä

Pilotti on Petäjä -opiston ja Somero-opiston yhteishanke, jonka tavoite on digineuvontatoiminnan käynnistäminen yhteistyössä kirjastojen kanssa.

Petäjä-opiston toiminta pilotissa

Petäjä -opiston tavoitteena oli digitalisaatioon liittyvän ohjaus ja neuvontatoiminnan lisääminen. Neuvontapisteinä tulevat olemaan alueen kirjastot joissa opistolla on jo digitointipajat. Pajoissa on mahdollista muuttaa analogista tietoa digitaaliseksi.

Neuvontatoiminta oli tarkoitus toteuttaa vertaisneuvojien avulla. Kevätlukukaudelle 2019 suunniteltiin kaksi vertaisneuvoja kurssia: ”Minustako digineuvoja” Parkanoon ja Kankaanpäähän.

Suunnitelluista kursseista Kankaanpään kurssi ei toteutunut ja Parkanon kurssilla oli vain kolme osallistujaa, kurssi (26 oppituntia) toteutettiin kuitenkin kevätlukukauden 2019 aikana.


Aulis Veteläinen neuvoo Kaija Heikkilää

Neuvontatoiminnan käynnistämisetä oli ja aikaisemmin sovittu alueen kirjastojen kanssa. Vertaisneuvojien neuvontatoimintaa ei voitu käynnistää suunnitellulla tavalla, koska neuvontatoiminta ei kiinnostanut riittävästi.

Kirjastoissa tapahtuva digineuvonta päätettiin toteuttaa opiston sisäisenä virkatyönä. Syyslukukaudella 2019 käynnistettiin Kankaanpäässä viikoittainen digineuvonta uuden kirjaston yhteyteen. Palvelua tarjottiin torstaisin klo 12.00-15.00 syyslukukaudella 48 ja kevätlukukaudella 52 tuntia. Parkanon kirjaston yhteydessä neuvontapalvelut käynnistetään tammikuussa 2020. Koska neuvonta tehdään opisto opettajien tuntityönä ei neuvontapalveluja resurssien vuoksi voida tarjota opiston toiminta-alueen muissa kunnissa.

Somero-opiston toiminta pilotissa

Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää tukipalvelu, jonka avulla vastattaisiin ensi sijassa digitalisaation myötä lisääntyvien verkkopalveluiden käytön tukemiseen (esim. Kelan ja pankkien palvelut, passin hakeminen ym. viranomaispalvelut). Kohderyhmänä olivat aktiiviset eläkeläiset, joita koulutettiin vertaisneuvojiksi.

Hankkeessa on tarjottu kesäkuukausia lukuun ottamatta palkatun ohjaajan toimesta kerran viikossa kolmesta neljään tuntia digitukea kirjastossa. Toimintaa on tarkoitus jatkaa ja sen rinnalle rakentaa Somero-opiston alaisuuteen vertaisneuvojien verkosto.

Vertaisneuvojien rekrytointi aloitettiin alkuvuodesta 2019, ja heille järjestettiin kaksi koulutuskokonaisuutta, joilla annettiin yhteensä 37 opetustuntia. Kummallekin kurssille osallistui seitsemän henkilöä. Suurin osa osallistui molemmille kursseille.

Koulutuksiin osallistuneita aktivoitiin tarjoamaan itsenäisesti vertaistukea kirjastossa, ja muutama heistä onkin toiminut jo vapaaehtoisena digitukena palkatun henkilön rinnalla ja kesäaikaan itsenäisestikin.

Somero-opiston vuoden 2020 talousarvioon on varattu määräraha digituen kehittämiseen ja tavoitteena on luoda pysyvä malli järjestää Somerolla digineuvontaa sekä palkatun ammattilaisen että vertaisneuvojien toimesta. Vertaisneuvojista luodaan verkosto, jota opisto tukee kouluttamalla. Somero-opiston Peda.net-verkkopalveluun on luotu vertaisneuvojille oma sivusto, jossa jaetaan tietoa esimerkiksi hyvistä käytänteistä ja oppimateriaaleista. Toiminnalle luodaan yhteiset pelisäännöt ja otetaan käyttöön vapaaehtoistyo.fi-palvelu.

Aikataulu

Pilotti toteutettiin 2018-2019.

Yhteystiedot

SASKY koulutuskuntayhtymä/ Petäjä –opisto
Jyrki Käppi, koulutussuunnittelija
jyrki.kappi[at]sasky.fi
Puh. 0504068054
Somero-opisto
Minna Mäkelä-Rönnholm, rehtori, sivistysjohtaja
minna.makelä-ronnholm[at]somero.fi
Puh. 044 779 1230

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä