MAB7

MAB7: Matemaattinen analyysi

Kurssilla opiskellaan derivaattakäsitettä. Tutkitaan funktion muutosnopeutta graafisin ja numeerisin menetelmin sekä polynomifunktion kulkua derivaatan avulla. Keskeiset sisällöt: polynomifunktion derivaatta, polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen, polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen suljetulla välillä.