MAB2

MAB2: Lausekkeet ja yhtälöt

Kurssilla opiskellaan ymmärtämään lineaarisen riippuvuuden, verrannollisuuden ja toisen asteen polynomifunktion käsitteet sekä opiskellaan toisen asteen yhtälöiden ratkaiseminen.

Keskeiset sisällöt: suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus, yhtälöiden ja yhtälöparien graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen.

Pakollinen kurssi