MAB4

MAB4: Matemaattisia malleja

Kurssilla opiskellaan säännönmukaisuuksia ja riippuvuuksia sekä kuvataan niitä matemaattisilla malleilla. Tutustutaan ennusteiden tekemiseen mallien pohjalta. Keskeiset sisällöt: lineaarinen malli, eksponentiaalinen malli, lukujonot sekä näiden soveltaminen.

Pakollinen kurssi