MAB5

MAB5: Tilastot ja todennäköisyys

Kurssilla tulkitaan tilastollisia aineistoja, arvioidaan erilaisia regressiomalleja mm. taulukkolaskentaohjelman avulla ja opiskellaan todennäköisyyslaskennan perusteet.
Keskeiset sisällöt: diskreettien jakaumien tilastolliset tunnusluvut, regressio ja korrelaatio, todennäköisyyslaskennan perusteet ja laskulait.

Pakollinen kurssi