MAY1

MAY1: Luvut ja lukujonot

Kurssi kertaa ja täydentää lukualueet, peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskennan. Tutustutaan funktion ja lukujonon käsitteeseen. Keskeiset sisällöt: reaaliluvut, funktio ja funktion kuvaaja, aritmeettiset ja geometriset lukujonot, logaritmi ja potenssi.

Kurssi on sama lyhyessä ja pitkässä matematiikassa.

Pakollinen kurssi