MAB8

MAB8: Tilastot ja todennäköisyys II

Kurssilla vahvistetaan ja monipuolistetaan tilastojen käsittelytaitoja. Opitaan määrittämään tilastollisia tunnuslukuja ja todennäköisyyksiä jatkuvien jakaumien avulla hyödyntäen teknisiä apuvälineitä. Keskeiset sisällöt: normaalijakauma ja jakauman normittamisen käsitteet, luottamusvälit, toistokoe ja binomijakauma.