Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjauksen tavoitteena on perehdyttää opiskelija lukio-opintoihin, auttaa opintojen suunnittelussa sekä auttaa ja tukea opiskelijaa omaa elämää koskevien suunnitelmien tekemisessä ja jatko-opintoihin hakeutumisessa.

Opinto-ohjauksessa on kaksi pakollista kurssia. 

OP01 Minä opiskelijana

OP02 Jatko-opinnot ja työelämä

Ensimmäinen kurssi suoritetaan ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä ja toinen kurssi suoritetaan hajautetusti toisen ja kolmannen vuoden aikana.