OPO1

OP01 Minä opiskelijana 

Kurssi suoritetaan ensimmäisen opintovuoden syksyllä. Kurssilla tutustutaan lukio-opintojen käytänteisiin, opintojen rakenteeseen sekä ylioppilastutkintoon. Tunneilla tarkastellaan omia opiskelutottumuksia ja harjaannutaan opiskelutaidoissa. Opiskelija pohtii omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan erilaisten tehtävien ja tiedonhaun keinoin. Opiskelijat ohjataan käyttämään jatko-opintoihin ja tulevaisuuden suunnitteluun liittyviä tietolähteitä, sähköisiä ohjauspalveluita ja hakujärjestelmiä. 

Kurssiin sisältyy:

  • henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen 

  • alustavan ylioppilastutkinto suunnitelman laatiminen

  • lukusuunnitelman tekeminen koeviikkoa varten 

Syksystä 2019 alkaen aloittaneet opiskelijat käyttävät kurssilla Tabletkoulua https://www.tabletkoulu.fi/​, joka toimii opinto-ohjauksen kirjana.