Äidinkieli ja kirjallisuus

Äidinkielen ja kirjallisuuden kurssit

Lukiossamme on mahdollista opiskella äidinkieltä ja kirjallisuutta 16 kurssia.

Pakolliset kurssit

AI 1: Kieli, tekstit ja vuorovaikutus
AI 2: Tekstien rakenteita ja merkityksiä
AI 3: Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa
AI 4: Tekstit ja vaikuttaminen
AI 5: Teksti, tyyli ja konteksti
AI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti

Syventävät kurssit
AI 7: Puheviestinnän taitojen syventäminen
AI 8: Tekstitaitojen syventäminen
AI 9: Kirjoittaminen ja nykykulttuuri


Soveltavat kurssit
AI 10: Luova kirjoittaminen
AI 11: Luovan kirjoittamisen mestarikurssi
AI 12: Käytännön kirjoittamisen taidot
AI 13: Uutta ja vanhaa runoa ja proosaa
AI 14: Kotimaisen kirjallisuuden klassikot -kirjallisuusdiplomi
AI 15: Maailmankirjallisuuden klassikot -kirjallisuusdiplomi
AI 16: Peruskieliopin kertauskurssi