Opiskelijahuolto

Opiskelijahuoltoryhmä

Opiskelijahuoltoryhmän tavoitteena on tukea ja seurata lukiolaisten opintojen edistymistä ja ennaltaehkäistä ongelmien syntyä sekä puuttua ongelmiin mahdollisimman varhain.

Opiskelijalla ja huoltajilla on mahdollisuus osallistua oppilashuoltoryhmän kokoukseen mikäli hänen asiaansa siellä käsitellään. Asiasta ilmoitetaan opiskelijalle/huoltajille etukäteen ja halutessaan myös opiskelija/huoltaja itse voi olla yhteydessä ryhmänohjaajaan tai johonkin opiskelijahuoltoryhmän jäseneen.

Yksittäisen opiskelijan asioita käsiteltäessä opiskelijahuoltoryhmän kokoonpano mietitään sen mukaan, keiden läsnäolo on asian käsittelyn kannalta tarpeellista.