Maantiede

Tervetuloa opiskelemaan maantiedettä!

Maantiede avartaa maailmankuvaa.
Muinoin, vuosisatoja sitten varhaiset maantieteilijät, kuten tutkimusmatkailijat, ovat laajentaneet maailmankuvaamme.
Tänään televisio ja lehdet kertovat paikoista, joiden tunteminen on osa maantiedettä.
Maantiede ei kuitenkaan ole vain paikkojen tuntemista, vaan se käsittelee monia ajankohtaisia aihealueita, kuten hirmumyrskyjä, maanjäristyksiä, ilmaston muutosta, ympäristöhaitattoja, globalisaatiota ja kehitysmaiden ongelmia. Maantiede kuvaa ja selittää elävästi tämän päivän maailmaa
ja kurkistaa tulevaisuuteenkin.

"Maantieteelle me emme voi mitään" Juho Kusti Paasikivi

Pakolliset kurssit

GE1 Sininen planeetta
Elottoman luonnon toimintaperiaatteita, niiden ilmenemismuotoja ja säätelymekanismeja. Luonnonmaantiedettä.

GE2 Yhteinen maailma
Maapallon väestökehitys ja siihen liittyvät ongelmat. Luonnonvarojen hyödyntäminen ja ihmisen toiminnan alueellinen rakenne. Kulttuurimaantiedettä.


Syventävät kurssit

GE3 Riskien maailma
Ihmistä ja maapalloa uhkaavat riskit. Kurssilla seurataan myös ajankohtaisia tapahtumia.
Pakollisten kurssien jälkeen

GE4 Aluetutkimus
Aiheena paikkatietojärjestelmä (GIS) ja maantieteellisen tutkielman laatiminen joltakin alueelta. Ohjattu työkurssi. Pakollisten kurssien jälkeen.


Soveltavat kurssit

GE5 Kaupunkimaantiede
Tutustutaan kaupunkien perusrakenteeseen ja toimintaan. Pääasiassa ohjattu työkurssi, jossa tutkitaan karttoja, tilastoja ym. Tutkimusta myös paikallisella tasolla
Pakollisten kurssien jälkeen.


GE6 Luonnonmaantieteen kertauskurssi
Yo-tutkinnon ainereaalin kertauskurssi.

Arvostelu numeroin kurssit 1 – 4
suoritusmerkintä kurssi 5 - 6