Maantiede

Tervetuloa opiskelemaan maantiedettä!

Maantiede avartaa maailmankuvaa.
Muinoin, vuosisatoja sitten varhaiset maantieteilijät, kuten tutkimusmatkailijat, ovat laajentaneet maailmankuvaamme.
Tänään televisio ja lehdet kertovat paikoista, joiden tunteminen on osa maantiedettä.
Maantiede ei kuitenkaan ole vain paikkojen tuntemista, vaan se käsittelee monia ajankohtaisia aihealueita, kuten hirmumyrskyjä, maanjäristyksiä, ilmaston muutosta, ympäristöhaitattoja, globalisaatiota ja kehitysmaiden ongelmia. Maantiede kuvaa ja selittää elävästi tämän päivän maailmaa
ja kurkistaa tulevaisuuteenkin.

"Maantieteelle me emme voi mitään" Juho Kusti Paasikivi

Pakollinen kurssi
1. Maailma muutoksessa (GE1)

Syventävät kurssit
2. Sininen planeetta (GE2)
3. Yhteinen maailma (GE3)
4. Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta (GE4)

Soveltavat kurssit
5. Kaupunkimaantiede (GE5)
6. Maantieteen kertauskurssi (GE 6)