OPO2

OP02 Jatko-opinnot ja työelämä 

Kurssi suoritetaan hajautetusti toisen ja kolmannen opintovuoden aikana. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija kehittää itsetuntemustaan sekä elämänsuunnittelu- ja elämänhallintataitojaan. Kurssilla tutustutaan erilaisiin koulutusvaihtoehtoihin sekä teemoihin, jotka auttavat jatko-opintoihin ja työelämään siirtymisessä. Kurssilla vierailee asiantuntijoita korkeakouluista ja työelämästä. 

Kurssiin sisältyy:

  • päivitetään henkilökohtaista opiskelusuunnitelman päivitys

  • sitovan ylioppilastutkintosuunnitelman laatiminen

  • jatko-opintosuunnitelman tekeminen yhdessä opinto-ohjaajan kanssa (henkilökohtainen ohjaus)

  • tet-jakson suorittaminen

Kurssin suoritukseen sisältyy viikon mittainen TET-jakso, joka suoritetaan opiskelijan valitsemassa työpaikassa. TET- jakson voi suorittaa kesätöinä kesäaikaan tai muuna loma aikana. Todistus näytetään opinto-ohjaajalle jakson päätyttyä.