Opinto-ohjaus

Kurssin kuvaus

Opinto-ohjauksen pakollisen kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija lukio-opintoihin, auttaa opintojen suunnittelussa sekä auttaa ja tukea opiskelijaa omaa elämää koskevien suunnitelmien tekemisessä ja jatko-opintoihin hakeutumisessa.

Lukusuunnitelma koeviikolle

Laadi itsellesi lukusuunnitelma seuraavaa koeviikkoa varten. Laita suunnitelmaan koepäivät ja koeviikon pohjatunnit. Merkitse pakolliset menosi koeviikkoa edeltäviltä viikoilta. Pohdi suunnitelmaa tehdessäsi minkä oppiaineen kokeeseen valmistautuminen vaatii enemmän aikaa ja mihin voit käyttää vähemmän aikaa.

Suunnitelma voi olla lukujärjestyksen muotoon laadittu taulukko, exel-taulukko tai tekstitiedosto. Suunnitelman tarkoitus on auttaa sinua suunnittelemaan ajankäyttösi koeviikkoa edeltävien päivien osalta ja kiinnittämään huomiota omaan valmistautumiseesi. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty!