Vanhempainyhdistys

Raahen lukion vanhempainyhdistyksen toiminta

Raahen lukion vanhempainyhdistys ry

Toimintaperiaate

Vanhempainyhdistys on perustettu v. 2004. Vanhempainyhdistykseen kuuluvat kaikki lukion oppilaiden vanhemmat. Vanhempainyhdistyksen hallituksen jäsenet valitaan syksyn vuosikokouksessa kaksivuotiskaudeksi ja hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa noin kerran kuukaudessa. Vanhempainyhdistyksen hallituksen tarkoitus on toimia yhdistävänä ja opintoja edistävänä tekijänä oppilaiden, kotien ja koulun välillä. Koulun edustajana rehtori osallistuu kokouksiin. Kokouksissa on keskusteleva ilmapiiri ja yhteistyö koulun kanssa on avointa ja hallituksen toiminnalle antoisaa. Hallitus käsittelee toimintaohjelmansa mukaisia ja muita ajankohtaisia asioita.

Oppilaiden vanhemmat voivat ottaa yhteyttä hallitukseen ja ehdottaa käsiteltäviä asioita tai ilmaista huolen tai tyytyväisyyden aiheitaan. Toiminnan on tarkoitus olla avointa ja tasapuolista, mutta tarvittaessa anonyymiys suojataan esimerkiksi kyselyiden yhteydessä, niin että kaikki voivat vapaasti esittää mielipiteitä ja kehitysehdotuksia.

Hallitus käyttää apunaan toimintaryhmää, johon voi osallistua jokainen oppilaan vanhempi. Toimintaryhmälle lähetetään ajoittain sähköpostikyselyitä käsiteltävistä aihepiireistä. Toimintaryhmään voi osallistua ilmoittamalla sähköpostiosoitteensa hallituksen puheenjohtajalle tai sihteerille.

Hallitus hankkii varoja toimintaansa ja stipendejä varten sopivaksi katsomillaan tavoilla, kuitenkin välttäen paljon vanhempien aikaa ja vaivaa sitovia myynti- tai leivontavelvoitteita. Toiminnan muotoja ovat kokousten lisäksi olleet konserttien ja luentojen järjestäminen, osallistuminen messutapahtumiin, koulutustilaisuuksiin, nettisivuston suunnittelu ja kyselyjen järjestäminen sekä toiminnasta kertominen koulun tilaisuuksissa.


Stipendirahasto

Raahen lukion vanhempainyhdistyksen stipendirahasto jakaa tarkoitukseen käytettävissä olevien varojen puitteissa vuosittain stipendejä Raahen lukiosta valmistuville ylioppilaille pääpainon ollessa syksyn ylioppilaissa. Vanhempainyhdistyksen hallitus päättää vuosittain jaettavan rahasumman ja stipendinsaajien määrän ja nimeää stipendien saajat opettajakunnan esityksen pohjalta.

Stipendinjaon perusteluna on saajan
- opiskelumyönteisyys ja esimerkillisyys kouluyhteisössä
ja/tai
- yritteliäisyys opinnoissa
ja/tai
- kiinnostus taito- ja taideaineisiin mukaanlukien liikunta
ja/tai
- aktiivisuus yhteisten asioiden hoidossa

Vanhempainyhdistys kerää varoja stipendirahastoon kannatusmaksuina, lahjoituksina ja erilaisilla tempauksilla.
Rahaston maksuliikenne hoidetaan vanhempainyhdistyksen tilin kautta. Yhdistyksen rahastonhoitaja pitää kirjaa stipendirahaston varoista ja luovutetuista stipendeistä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä