14.4.7 Elämänkatsomustieto

Elämänkatsomustieto, luokat 3-6 / Riihimäki

Vuosiluokat 3-6

LKA

Sisältöalueet

Tavoitteet

Laaja-alainen osaaminen

3

S1 Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista

T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajattelun taitojen kehittymiselle ja kannustaa oppilasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

S1 Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelua

T2 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan väitteitä ja niiden perusteluita

T3 edistää oppilaan kykyä oivaltaa asioiden välisiä suhteita ja kehittää ajatteluaan

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L4 Monilukutaito

S1 Tutkitaan vapautta ja vastuuta, erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmasta

T4 ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä, toisista ihmisistä ja luonnosta

L3 Itsestä huolhetiminen ja arjen taidot

S2 Pohditaan esimerkiksi yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen merkityksiä

T9 ohjata oppilas tuntemaan YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksi- en julistukseen perustuvaa ihmis- oikeusetiikkaa, erityisesti lapsen oikeuksia

T8 rohkaista oppilasta ilmaise- maan katsomustaan ja kuuntele- maan muiden katsomuksellisia kannanottoja

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

S4 Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaam niiden vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä

T6 tukea oppilasta rakentamaan katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L2 Kultuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

4

S1 Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista

T4 ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä, toisista ihmisistä ja luonnosta

L3 Itsestä huolhetiminen ja arjen taidot

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

S1 Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelua

T2 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan väitteitä ja niiden perusteluita

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L4 Monilukutaito

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

S2 Tutkitaan eri näkökulmista omaa identitettiä; perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän -ja maailmankatsomuksiin

T5 ohjata oppilas tutustumaan suomalaiseen, eurooppalaiseen ja maailman kulttuuriperintöön sekä hahmottamaan kulttuurista moni- naisuutta ilmiönä

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

S1 Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää

T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajattelun taitojen kehittymiselle ja kannustaa oppilasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin

T4 ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä, toisista ihmisistä ja luonnosta

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

5

S1 Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista

T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajattelun taitojen kehittymiselle ja kannustaa oppilasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

S1 Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelua

T7 ohjata oppilasta suunnittele- maan ja arvioimaan omaa katso- muksellista oppimistaan

T8 rohkaista oppilasta ilmaise- maan katsomustaan ja kuuntele- maan muiden katsomuksellisia kannanottoja

T10 rohkaista oppilasta toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa ympäristössään

S2 Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen

T5 ohjata oppilas tutustumaan suomalaiseen, eurooppalaiseen ja maailman kulttuuriperintöön sekä hahmottamaan kulttuurista moni- naisuutta ilmiönä

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

S4 Tutkitaan erilaisia luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä

T10 rohkaista oppilasta toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa ympäristössään

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

6

S1 Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista

T4 ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä, toisista ihmisistä ja luonnosta

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

2vvt

S1 Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelua

T2 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan väitteitä ja niiden perusteluita

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

S1 Perehdytään arvon ja normin käsitteisiin

T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajattelun taitojen kehit- tymiselle ja kannustaa oppilasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

S1 Tutkitaan oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä

T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajattelun taitojen kehit- tymiselle ja kannustaa oppilasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

S3 Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana

T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajattelun taitojen kehit- tymiselle ja kannustaa oppilasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin

T9 ohjata oppilas tuntemaan YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksi- en julistukseen perustuvaa ihmis- oikeusetiikkaa, erityisesti lapsen oikeuksia

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

S3 Harjoitellaan tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoituksen ja seurauksen näkökulmista

T4 ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä, toisista ihmisistä ja luonnosta

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

S3 Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen, oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä (arkipäivä sekä globaali merkitys)

T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajattelun taitojen kehit- tymiselle ja kannustaa oppilasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin

T9 ohjata oppilas tuntemaan YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksi- en julistukseen perustuvaa ihmis- oikeusetiikkaa, erityisesti lapsen oikeuksia

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Huomattavaa!

Uskonto ja elämänkatsomustieto arvioidaan lukuvuositodistuksessa yhteisellä merkinnällä uskonto/elämänkatsomustieto.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä