LUKU 1 Paikallisen opetussuunnitelman merkitys ja laadinta

Opetuksen järjestämiseen liittyvät ratkaisut

Riihimäellä järjestetään suomenkielistä perusopetusta ja perusopetuksen opetussuunnitelma on laadittu suomenkielisen opetuksen järjestämistä varten. Tarvittaessa ruotsinkieliseen, saamenkieliseen ja/tai viittomakieliseen opetukseen oikeutetuille oppilaille osoitetaan koulupaikka oppilaan äidinkielellä annettavaan opetukseen tai laaditaan kuntakohtainen opetussuunnitelma ruotsinkielisen, saamenkielisen ja/tai viittomakielisen opetuksen järjestämistä varten.

Riihimäen perusopetuksen järjestämistä varten on laadittu kuntakohtainen opetussuunnitelma, jota kaikki perusopetusta antavat koulut noudattavat. Koulut laativat koulukohtaisen opetussuunnitelman, jossa tarkennetaan ainakin seuraavat asiat:
  • Koulun toiminta-ajatus
  • Mahdolliset painotukset (kuvaus painotuksesta, opetussuunnitelman poikkeamat painotuksen osalta; tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain, yhdysluokkaopetus)
  • Koulukohtaisten taide- ja taitoaineiden valinnaisten sekä valinnaisten aineiden tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain
  • Oppimisympäristöjen kuvaus
Perusopetusta kehitetään opetussuunnitelmallisesti ja pedagogisesti yhtenäisenä kokonaisuutena. Siirtymät esiopetuksesta alkuopetukseen ja alakoulusta yläkouluun rakennetaan yhtenäisenä jatkumona oppilaan opinpolulla. Huoltajan ja esiopetuksen, koulun sekä oppilashuollon henkilökunnan välisellä yhteistyöllä tuetaan oppilasta nivelvaiheissa oppilaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Siirtymävaiheisiin liittyvä yhteistyö perusopetuksessa sekä esiopetuksen ja toisen asteen oppilaitosten kanssa kuvataan tarkemmin siirtymävaihdeiden prosessikuvauksissa.

Rehtori johtaa koulussaan opetussuunnitelman toteutumista ja vastaa koulun toiminnan jatkuvasta kehittämisestä. Opetussuunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan yhdessä opettajien, oppilaiden ja huoltajien kanssa.

Opetus järjestetään pääsääntöisesti vuosiluokittain etenevänä, oppiainejakoisena opetuksena oppiaineiden välisiä opetuksen eheyttämismahdollisuuksia ja muuta opetuksellista yhteistyötä hyödyntäen. Yksittäisen oppilaan sekä joustavan perusopetuksen ryhmän opetus voidaan perustellusta syystä järjestää vuosiluokkiin sitomattomasti. Rehtori päättää tuntikehyksen mahdollisuuksien mukaisesti oppilaiden jakamisesta perusopetusryhmiin. Perusopetusryhmä voi koostua yhden tai useamman vuosiluokan oppilaista.

Sivityslautakunta on tammikuussa 2015 päättänyt Riihimäen perusopetuksen tuntijaon.
Riihimäen perusopetuksen tuntijako

Riihimäellä tarjottavan painotetun opetuksen tavoitteet, sisällöt ja järjestämistavat määritellään koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa.

Vuosiluokkien 1-5 taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien ja oppilaalle valinnaisten aineiden tarjonta kuvataan koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa. Lisäksi 4.luokalla on oppilaalla mahdollisuus aloittaa A2 -kielen opiskelu.
Vuosiluokan 6 taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien tarjonta on kuvattu tarkemmin erillisessä liitteessä, johon voi tutustua tästä linkistä:
Vuosiluokkien 7-9 taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien ja oppilaalle valinnaisten aineiden tarjonta määritellään syksyllä 2016 ja täydennetään perusopetuksen opetussuunnitelmaan keväällä 2017.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä