LUKU 8 Oppilashuolto

8.5 Opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus oppilashuollosta Riihimäellä

Riihimäelle on erillisen nimetyn työryhmän toimesta laadittu kuntakohtainen oppilashuoltosuunnitelma, johon jokainen yksikkö tekee omat koulukohtaiset tarkennuksensa. Yksikkökohtaiset oppilashuoltosuunnitelmat liitetään koulujen vuosisuunnitelmien yhteyteen ja hyväksytään vuosittain sivistyslautakunnassa.

Opetussuunnitelmassa kuvataan perusopetuksen oppilashuollon paikallisen toteuttamisen tavoitteet ja toimintatavat. Siinä määritellään opetussuunnitelman yhteys lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan sekä koulukohtaisten oppilashuoltosuunnitelmien laadintaa ohjaavat linjaukset. Oppilashuoltosuunnitelmien laadintaa ohjaaviin linjauksiin on tarkoituksenmukaista sisällyttää suunnitelmien perusrakenne ja osa suunnitelmiin sisältyvistä asioista, jolloin turvataan suunnitelmien riittävä yhdenmukaisuus kaikissa kouluissa. Yhteisiä osuuksia täsmennetään ja täydennetään koulukohtaisesti.

Riihimäellä oppilashuolto sisältää oppilaan psykososiaalisen tuen, kouluterveydenhuollon, kouluruokailun sekä koulukuljetuksen. Oppilashuollolla pyritään turvaamaan oppilaan terve kasvu ja kehitys sekä hänen koulunkäyntinsä jatkuminen. Oppilashuoltoon kuuluu myös kouluyhteisön toimivuuden tukeminen sekä tasavertaisuutta korostavan ja oppilaista välittävän, myönteisen ilmapiirin luominen. Psykososiaalisen oppilashuollon tavoitteena on tunnistaa oppilaan oppimisvaikeuksia, psykososiaalisia ongelmia tai koulunkäyntivaikeuksia riittävän ajoissa, puuttua niihin ja/tai ohjata oppilas tarvitsemansa avun ja hoidon piiriin.

Riihimäki on jaettu alueellisesti kolmeen eri alueeseen: pohjoiseen, itäiseen ja läntiseen alueeseen. Jokaisella alueella työskentelee yksi koulukuraattori sekä koulupsykologi, jotka työskentelevät työpareina. Työparit vastaavat oman alueensa ala- ja yläkouluista, esikouluikäisistä aina 9.-luokalaisiin asti.

Pohjoinen alue: yläkoulu: Pohjolanrinteen koulu
alakoulut: Haapahuhdan koulu, Pohjoinen koulu, Uramon koulu

Itäinen alue: yläkoulu: Harjunrinteen koulu alakoulut: Patastenmäen koulu, Peltosaaren koulu, Eteläisen koulun musiikkiluokka sekä yksi luokka Pohjoiselta koululta

Läntinen alue: yläkoulu: Karan koulu
alakoulut: Eteläinen koulu, Herajoen koulu, Lasitehtaan koulu, Puukoulu (montessori)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä