14.4.13 Liikunta

Liikunta, luokat 3-6 / Riihimäki

LK

Sisältöalueet

Tavoitteet

Laaja-alainen osaaminen

3

S1

- monipuolisen fyysisen aktiivisuuden painottaminen kaikkien kolmen vuosiviikkotunnin osalta; oppilaan rohkaiseminen ja tukeminen sopivan vaatimustason löytämiseksi ja aktiivisuuden lisäämiseksi

- erilaisissa liikuntaympäristöissä toteutettavat kiinniottoleikit, pujottelua sekä väistämistä ja reaktiokyvyn kehittämistä sisältävät harjoitteet

- perusliikunnan juoksu, koordinaatio ja hyppelyharjoitteet; hiihdon ja luistelun perustaidot; suunnistusta lähimaastossa peruskarttamerkit tuntien; teline- ja ketteryysradat

- kehonhahmotusta ja tasapainotaitoa tukevat voimistelu- ja musiikkiliikuntatehtävät

- pallon pomputtaminen, välineen kuljettaminen käsillä ja jaloilla, heittäminen, kiinniottaminen, lyöminen; pallopelit soveltaen erilaisin välinein

- koulujen omat ja koulujen väliset kilpailutapahtumat mahdollisuutena omien fyysisten ominaisuuksien ja taitojen haastamiseen

- vesileikit ja pelit; sukeltaminen, liuku ja potkuharjoituksia; koirauinti ja selkäuinti

- leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia

- tarkoituksen mukainen pukeutuminen liikuntatunneilla ja puhtaudesta huolehtiminen. Turvallinen siirtyminen liikuntapaikoille

Fyysinen toimintakyky

T1 kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja

T3 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasapaino- ja liikkumistaitojaan että soveltamaan niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina sekä eri tilanteissa

T4 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan että soveltamaan välineenkäsittelytaitojaan monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä käyttämällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa

T6 opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja pelastautumaan vedestä.

T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla

L1, L3, L4, L6, L7

S2

- yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon ja auttamaan muita

- tehtäviä, joissa opitaan vastuun ottamista omasta toiminnasta, yhteisistä asioista ja säännöistä

Sosiaalinen toimintakyky

T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen

T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kantamaan vastuuta yhteisistä oppimistilanteista

L2, L3, L6, L7

S3

- iloa ja virkistystä tuottavia luovia liikuntatehtäviä, joissa oppilaalla on itse mahdollisuus vaikuttaa tehtävän sisältöön ja toteutumiseen

- pitkäjänteisen työskentelyn tukeminen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi

- mahdollisuus esteettisiin kokemuksiin ja keholliseen ilmaisuun turvalliseksi koetussa ryhmässä

Psyykkinen toimintakyky

T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja vahvistaa itsenäisen työskentelyn taitoja

T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä

L1, L2, L3

4

S1

- monipuolisen fyysisen aktiivisuuden painottaminen; oppilaan rohkaiseminen ja tukeminen sopivan vaatimustason löytämiseksi ja aktiivisuuden lisäämiseksi

- erilaisissa liikuntaympäristöissä toteutettavat kiinniottoleikit, pujottelua sekä väistämistä ja reaktiokyvyn kehittämistä sisältävät harjoitteet

- liikkumistaidoissa vahvistetaan aikaisemmin opittuja perusliikunnan juoksu ja koordinaatiotaitoja; yhdistelykyvyn kehittäminen loikka- ja hyppyharjoituksin

- monipuolistetaan talviliikuntataitoja suksin ja luistimin; liikkuminen kartan avulla maastossa peruskarttamerkit tuntien; teline- ja ketteryysradat

- kehonhahmotusta, tasapainotaitoa ja rytmikykyä tukevat voimistelu- ja musiikkiliikuntatehtävät

- pallon pomputtaminen, välineen kuljettaminen käsillä ja jaloilla, heittäminen, kiinniottaminen, lyöminen; pallopelit soveltaen erilaisin välinein

- tutustuminen 5.luokan syksyllä tehtäviin fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmän MOVE:n testeihin

- vesileikit ja pelit; vapaauinti, alkeisuimahypyt

- koulujen omat ja koulujen väliset kilpailutapahtumat mahdollisuutena omien fyysisten ominaisuuksien ja taitojen haastamiseen

- leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia

- tarkoituksen mukainen pukeutuminen liikuntatunneilla ja puhtaudesta huolehtiminen. Turvallinen siirtyminen liikuntapaikoille

Fyysinen toimintakyky

T1 kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja

T3 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasapaino- ja liikkumistaitojaan että soveltamaan niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina sekä eri tilanteissa

T4 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan että soveltamaan välineenkäsittelytaitojaan monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä käyttämällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa

T6 opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja pelastautumaan vedestä

T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla

L1, L3, L4, L6, L7

S2

- yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon ja auttamaan muita

- tehtäviä, joissa opitaan vastuun ottamista omasta toiminnasta, yhteisistä asioista ja säännöistä

Sosiaalinen toimintakyky

T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen

T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kantamaan vastuuta yhteisistä oppimistilanteista

L2, L3, L6, L7

S3

- iloa ja virkistystä tuottavia luovia liikuntatehtäviä, joissa oppilaalla on itse mahdollisuus vaikuttaa tehtävän sisältöön ja toteutumiseen

- pitkäjänteisen työskentelyn tukeminen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi

- mahdollisuus esteettisiin kokemuksiin ja keholliseen ilmaisuun turvalliseksi koetussa ryhmässä

Psyykkinen toimintakyky

T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja vahvistaa itsenäisen työskentelyn taitoja

T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä

L1, L2, L3

5

S1

- monipuolisen fyysisen aktiivisuuden painottaminen; oppilaan rohkaiseminen ja tukeminen sopivan vaatimustason löytämiseksi ja aktiivisuuden lisäämiseksi

- erilaisissa liikuntaympäristöissä toteutettavat yhdistelykykyä kehittävät pelit, leikit ja harjoitteet; yhdistetään perustaitojen (kävely, juoksu, hyppy, heitto ja kiinniotto) yksittäisiä suorituksia toisiinsa sarjoiksi erilaisin rytmityksin

- monipuolistetaan talviliikuntataitoja suksin ja luistimin; liikkuminen kartan avulla maastossa peruskarttamerkit tuntien ja tarkoituksen mukaisia reitinvalintoja tehden; tunnistetaan jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet

- kehonhallintataitojen kehittäminen erilaisissa asennoissa ja tilanteissa; esimerkiksi voimistelua telineillä ja välineillä, akrobatiaa ja parkouria

- välineenhallintataitojen yhdistelykyvyn kehittäminen yksilö- ja joukkuepelein; sovelletut viite- ja pienpelit yhdistettynä havaintomotoristen taitojen harjoitteluun

- monipuolinen fyysisen toimintakyvyn kehittäminen; lihashuolto osana liikuntaa; fyysisen toimintakyvyn seuranta-järjestelmän MOVE:n testit; tulosten hyödyntäminen oppilaiden itsearvioinnissa

- vesileikit ja pelit; kerrataan aikaisemmin opittuja uimataitoja; vedestä pelastautuminen ja rintauinnin kehittely.

- koulujen omat ja koulujen väliset kilpailutapahtumat mahdollisuutena omien fyysisten ominaisuuksien ja taitojen haastamiseen

- leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia; tanssia ja musiikkiliikuntaa, mahdollisuuksien mukaan yhteistanssein

- tarkoituksen mukainen pukeutuminen liikuntatunneilla ja puhtaudesta huolehtiminen; turvallinen siirtyminen liikuntapaikoille; oman toiminnan vaikutus toisten turvallisuuteen

Fyysinen toimintakyky

T1 kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja

T3 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasapaino- ja liikkumistaitojaan että soveltamaan niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina sekä eri tilanteissa

T4 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan että soveltamaan välineenkäsittelytaitojaan monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä käyttämällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa

T6 opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja pelastautumaan vedestä

T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla

L1, L3, L4, L6, L7

S2

- yhteisöllisyyttä lisääviä monipuolisia pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon.

- toisten kannustaminen ja auttaminen.

- tehtäviä, joissa opitaan vastuun ottamista omasta ja ryhmän toiminnasta sekä yhteisistä asioista ja säännöistä

Sosiaalinen toimintakyky

T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen

T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kantamaan vastuuta yhteisistä oppimistilanteista

L2, L3, L6, L7

S3

- iloa ja virkistystä tuottavia luovia liikuntatehtäviä, joissa oppilaalla on itse mahdollisuus vaikuttaa tehtävän sisältöön ja toteutumiseen

- pitkäjänteisen työskentelyn tukeminen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi

- mahdollisuus esteettisiin kokemuksiin, keholliseen ilmaisuun turvalliseksi koetussa ryhmässä

Psyykkinen toimintakyky

T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja vahvistaa itsenäisen työskentelyn taitoja

T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä

L1, L2, L3

6

S1

- monipuolisen fyysisen aktiivisuuden painottaminen; oppilaan rohkaiseminen ja tukeminen sopivan vaatimustason löytämiseksi ja aktiivisuuden lisäämiseksi

- erilaisissa liikuntaympäristöissä toteutettavat yhdistelykykyä tukevat pelit, leikit ja harjoitteet; yhdistetään monipuolisesti perustaitojen (kävely, juoksu, hyppy, heitto ja kiinniotto) yksittäisiä suorituksia toisiinsa sarjoiksi erilaisin rytmityksin

- tasapainotaitojen kehittäminen suksin ja luistimin, suunnistuksen perustaitojen kertaaminen

- kehonhallintataitojen kehittäminen erilaisissa asennoissa ja tilanteissa; esimerkiksi voimistelua telineillä ja välineillä, akrobatiaa ja parkouria

- välineenhallintataitojen yhdistelykyvyn kehittäminen yksilö- ja joukkuepelein; sovelletut viite- ja pienpelit yhdistettynä havaintomotoristen taitojen kehittämiseen

- monipuolinen fyysisen toimintakyvyn kehittäminen; toimintakyvyn arvioimisen menetelmiä sekä oppilaan itsearviointia; lihashuolto osana liikuntaa

- uintitekniikoiden vahvistaminen, soveltavat pelit ja leikit vedessä, vedestä pelastautuminen ja uimahypyt

- koulujen omat ja koulujen väliset kilpailutapahtumat mahdollisuutena omien fyysisten ominaisuuksien ja taitojen haastamiseen

- leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia; tanssia ja musiikkiliikuntaa myös yhteistanssein

- tarkoituksen mukainen pukeutuminen liikuntatunneilla ja puhtaudesta huolehtiminen; turvallinen siirtyminen liikuntapaikoille; oman toiminnan vaikutus toisten turvallisuuteen

Fyysinen toimintakyky

T1 kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja

T3 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasapaino- ja liikkumistaitojaan että soveltamaan niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina sekä eri tilanteissa

T4 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan että soveltamaan välineenkäsittelytaitojaan monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä käyttämällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa

T6 opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja pelastautumaan vedestä

T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla

L1, L3, L4, L6, L7

S2

- yhteisöllisyyttä lisääviä monipuolisia pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon.

- toisten kannustaminen ja auttaminen.

- tehtäviä joissa opitaan vastuun ottamista omasta ja ryhmän toiminnasta sekä yhteisistä asioista ja säännöistä

Sosiaalinen toimintakyky

T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen

T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kantamaan vastuuta yhteisistä oppimistilanteista

L2, L3, L6, L7

S3

- iloa ja virkistystä tuottavia luovia liikuntatehtäviä, joissa oppilaalla on itse vaikuttaa tehtävän sisältöön ja toteutumiseen.

- pitkäjänteisen työskentelyn tukeminen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi

- mahdollisuus esteettisiin kokemuksiin, keholliseen ilmaisuun turvalliseksi koetussa ryhmässä

Psyykkinen toimintakyky

T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja vahvistaa itsenäisen työskentelyn taitoja

T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä

L1, L2, L3

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä