LUKU 4 Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri

4.5 Perusopetuksen toimintakulttuuri

Koulujen toimintakulttuurin ylläpitäminen ja kehittäminen tukee koulun tavoitteellista toimintaa, tuo kouluun oppimisen iloa ja lisää viihtyvyyttä ja turvallisuuden tunnetta, ylläpitää ja kehittää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vuorovaikutusta. Koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa kuvataan koulun toimintakulttuuria määrittelemällä keskeiset oppimisympäristöt ja työtavat sekä yhteiset toimintaperiaatteet. Koulun vuosisuunnitelmaan kirjataan ja arvioidaan oman toimintakulttuurin kehittämisen painopistealueet, yhteistyötahot ja -muodot.

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien sekä mahdollisen muun eheyttämisen suunnittelu, tavoitteiden ja sisältöjen määrittely, toteuttaminen, seuranta ja arviointiyhteistyö täsmennetään koulukohtaisesti koulun vuosisuunnitelmassa. Eri oppiaineiden ja koulun muun toiminnan yhteistyötä ja työnjakoa koskevat toimintatavat oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa kirjataan vuosisuunnitelmaan, johon tarkennetaan myös oppimiskokonaisuuksiin liittyvän oppilaan arvioinnin käytänteet. Vuosisuunnitelmaan voidaan myös liittää monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamista tukevia yhteistyösuunnitelmia koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Kulttuuripolun toteuttaminen opetuksessa tutustuttaa oppilaat paikalliseen kulttuuritarjontaan.

Riihimäen kulttuuripolku

Riihimäen perusopetuksen toimintakulttuurin monipuolistamiseksi valmistellaan lukuvuoden 2016-2017 aikana esitys Riihimäen kulttuuripolusta.

Oppimisympäristöjen ja työtapojen valintaa, käyttöä ja kehittämistä ohjaavat paikalliset toimintatavat Riihimäellä


- Teknologiaa käytetään luontevasti monipuolistamaan oppimista ja opettamista.
- Verkko-oppimisessa käytetään Fronter- ja O365-oppimisympäristöjä.
- Lapsen oppimispolkua tallennetaan sähköiseen muotoon käyttäen O365- ja Fronter-oppimisympäristöä sekä Helmi-järjestelmää.
- Opetuksen tukena käytetään monipuolisesti paikallisia erityiskohteita kuten Suomen Lasimuseo ja varuskunta. Lisäksi huomioidaan Riihimäen historiallinen sijainti rautateiden risteysasemana ja kansainvälisesti tunnettujen yritysten kotipaikkana.
- Hyödynnetään mahdollisimman paljon paikallisia museoita ja muita vastaavia yhteistyökumppaneita.
- Aktiivinen yhteistyö paikallisten yritysten, urheiluseurojen ja kulttuuritoimijoiden kanssa.
- Koululla tulee olla ulkopuolinen kontakti, jonka kanssa tehdään yhteistyötä vuosittain.
- Arvioinnissa huomioidaan, kuinka suuri osa luokista/oppiaineista oli yhteistyössä mukana.
- Toimintaa arvioidaan vuosittain koulukohtaisesti johtuen erilaisista yhteistyötavoista.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä