Mål för undervisningen i lärokursen svenska som andraspråk och litteratur årskurs 1–2

Att kommunicera

Mål för undervisningen Innehåll som anknyter till målen Kompetens som målet anknyter till
M1 uppmuntra eleven att använda sina kommunikations- och samarbetsfärdigheter i olika kommunikationssituationer i skolan och i vardagen samt stärka förmågan att lyssna och förstå det som sägs I1 K2, K4
M2 träna och uppmuntra eleven att berätta om sina tankar och känslor och att diskutera olika ämnen samt stärka ordförrådet och de uttryckssätt som behövs för det I1 K1, K2, K7
M3 uppmuntra eleven att utveckla sitt mod att uttrycka sig språkligt och kroppsligt samt stärka elevens fantasiförmåga genom att uppmuntra eleven att delta och uttrycka sig mångsidigt, även med hjälp av drama I1 K1, K2, K7

Att tolka texter

Mål för undervisningen Innehåll som anknyter till målen Kompetens som målet anknyter till
M4 motivera och handleda eleven att lära sig läsa och utveckla sitt ord- och begreppsförråd I2 K1, K2, K4
M5 uppmuntra eleven att läsa och diskutera texter och litteratur som lämpar sig för åldern och språkkunskaperna I2 K2, K4

Att producera texter

Mål för undervisningen Innehåll som anknyter till målen Kompetens som målet anknyter till
M6 handleda eleven att träna produktion av olika textgenrer och att behärska de ord och språkstrukturer som behövs i dem I3 K2, K4
M7 handleda eleven att träna att skriva för hand och att använda tangentbord samt att planera och producera texter I3 K4, K5
M8 uppmuntra eleven att träna grunderna i rättstavning I3 K1, K4, K5

Att förstå språk, litteratur och kultur

Mål för undervisningen Innehåll som anknyter till målen Kompetens som målet anknyter till
M9 motivera eleven att utveckla sin språkmedvetenhet genom att iaktta olika varianter av talspråk i den närmaste omgivningen och hjälpa eleven att märka att det egna språkbruket kan påverka andras språkliga beteende I4 K4, K6, K7
M10 motivera eleven att lyssna på och läsa litteratur som lämpar sig för åldern och språkkunskaperna och handleda eleven att välja litteratur som intresserar samt lära eleven använda biblioteket och bli bekant med barnkultur I4 K1, K2, K4, K5
M11 handleda eleven att känna igen och uppskatta olika språk och kulturer i sin miljö och att kunna sätta sig in i olika människors situationer och livsskeden I4 K2

Att använda språket som stöd för allt lärande

Mål för undervisningen Innehåll som anknyter till målen Kompetens som målet anknyter till
M12 hjälpa eleven att utveckla en positiv uppfattning om sig själv och sitt sätt att kommunicera, läsa, skriva och lära sig språk I5 K1, K2, K4
M13 handleda eleven att utveckla sina språkfärdigheter i olika läroämnen och att studera i skolan viktiga textgenrer och genretypiska drag I5 K1, K2, K4
M14 handleda eleven att observera sitt eget språkbruk och att utvärdera sitt eget språklärande I5 K1, K2, K4

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä