13.4.6 Uskonto

Evankelis-luterilainen uskonto, luokat 1-2 / Riihimäki

EVANKELIS-LUTERILAISEN USKONNON OPETUKSEN TAVOITTEIDEN TOTEUMINEN SISÄLTÖJEN KAUTTA ERI VUOSILUOKILLA

Vuosiluokat 1–2

LKA

Sisältöalueet

Tavoitteet

Laaja-alainen osaaminen

1

S1 Keskustellaan erilaisista perheistä ja ohjataan oppilasta havaitsemaan oma paikkansa sukunsa jäsenenä
(oppilaan perhe: suku, historia, uskonto tai katsomus ja erilaiset perheet)

T1 herättää oppilaassa mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan ja opastaa tuntemaan oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaa

T6 ohjata oppilasta toimimaan oikeudenmukaisesti, eläytymään toisen asemaan sekä kunnioittamaan toisen ihmisen ajatuksia ja vakaumusta sekä ihmisoikeuksia

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

S1 Tutustutaan kirkkovuoden juhliin, jouluun ja pääsiäiseen, ja niihin liittyviin Raamatun kertomuksiin ja perinteisiin

T1 herättää oppilaassa mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan ja opastaa tuntemaan oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaa

T4 kannustaa oppilasta tutustumaan luokan, koulun ja lähiympäristön uskontojen ja katsomusten tapoihin ja juhlaperinteisiin

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L4 Monilukutaito

S1 Tutustutaan kristilliseen elämänkaareen liittyviin juhliin, niiden sisältöön ja merkitykseen sekä perheiden erilaisiin tapoihin viettää niitä

T1 herättää oppilaassa mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan ja opastaa tuntemaan oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaa

T2 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihin

T3 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon vuodenkier- toon, juhliin ja tapoihin

T4 kannustaa oppilasta tutustumaan luokan, koulun ja lähiympäristön uskontojen ja katsomusten tapoihin ja juhlaperinteisiin

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

S1 Tutustutaan kirkkovuoteen ja lapsuuteen liittyvään musiikkiin

T3 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon vuodenkier- toon, juhliin ja tapoihin

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

S2 Tutustutaan kouluyhteisössä läsnä oleviin uskontoihin, niiden keskeisiin juhliin ja tapoihin, myös uskonnottomuus ja kristinuskon eri suuntaukset

T4 kannustaa oppilasta tutustumaan luokan, koulun ja lähiympäristön uskontojen ja katsomusten tapoihin ja juhlaperinteisiin T5

T5 rohkaista oppilasta tunnistamaan ja ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja tunteitaan

T6 ohjata oppilasta toimimaan oikeudenmukaisesti, eläytymään toisen asemaan sekä kunnioittamaan toisen ihmisen ajatuksia ja vakaumusta sekä ihmisoikeuksia

T8 luoda oppilaalle tilaisuuksia harjoitella omien mielipiteiden esittä- mistä ja perustelemista sekä erilaisten mielipiteiden kuuntelemista ja ymmärtämistä

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

S3 Rohkaistaan oppilasta tunnistamaan ja ilmaisemaan tunteitaan ja eläytymään toisen asemaan ja hyväksymään erilaisuutta. Harjoitellaan yhdessä toimimista.

T5 rohkaista oppilasta tunnistamaan ja ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja tunteitaan

T7 ohjata oppilaita eettiseen pohdintaan sekä hahmottamaan, mitä tarkoittaa vastuu itsestä, yhteisöstä, ympäristöstä ja luonnosta

T8 luoda oppilaalle tilaisuuksia harjoitella omien mielipiteiden esittä- mistä ja perustelemista sekä erilaisten mielipiteiden kuuntelemista ja ymmärtämistä

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

2 S3 Rohkaistaan oppilasta tunnistamaan ja ilmaisemaan tunteitaan ja eläytymään toisen asemaan ja hyväksymään erilaisuutta. Harjoitellaan yhdessä toimimista. T5 rohkaista oppilasta tunnistamaan ja ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja tunteitaan

T7 ohjata oppilaita eettiseen pohdintaan sekä hahmottamaan, mitä tarkoittaa vastuu itsestä, yhteisöstä, ympäristöstä ja luonnosta

T8 luoda oppilaalle tilaisuuksia harjoitella omien mielipiteiden esittä- mistä ja perustelemista sekä erilaisten mielipiteiden kuuntelemista ja ymmärtämistä

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

S1 Tutustutaan kristilliseen jumalakäsitykseen esim. raamatunkertomusten avulla

T1 herättää oppilaassa mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan ja opastaa tuntemaan oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaa

T2 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihin

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L4 Monilukutaito

S1 Tutustutaan kristilliseen kirkkorakennukseen esim. vierailemalla kirkossa (yhteistyö paikallisseurakunnan kanssa)

T1 herättää oppilaassa mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan ja opastaa tuntemaan oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaa

T2 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihin

T4 kannustaa oppilasta tutustumaan luokan, koulun ja lähiympäristön uskontojen ja katsomusten tapoihin ja juhlaperinteisiin

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

S1 Tutustutaan kirkkovuoteen ja lapsuuteen liittyvään musiikkiin

T2 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihin

T3 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon vuodenkiertoon, juhliin ja tapoihin

T4 kannustaa oppilasta tutustumaan luokan, koulun ja lähiympäristön uskontojen ja katsomusten tapoihin ja juhlaperinteisiin

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

S3 Pohditaan oppilaan elämänkysymyksiä lasten arjesta nousevien tilanteisen kautta. Avataan kristillistä näkökulmaa niihin Raamatun kertomusten kautta.

T1 herättää oppilaassa mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan ja opastaa tuntemaan oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaa

T5 rohkaista oppilasta tunnistamaan ja ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja tunteitaan

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

S3 Käsitellään elämän kunnioittamista, ihmisarvoa ja lasten oikeuksien merkitystä

T5 rohkaista oppilasta tunnistamaan ja ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja tunteitaan

T6 ohjata oppilasta toimimaan oikeudenmukaisesti, eläytymään toisen asemaan sekä kunnioittamaan toisen ihmisen ajatuksia ja vakaumusta sekä ihmisoikeuksia

T7 ohjata oppilaita eettiseen pohdintaan sekä hahmottamaan, mitä tarkoittaa vastuu itsestä, yhteisöstä, ympäristöstä ja luonnosta

T8 luoda oppilaalle tilaisuuksia harjoitella omien mielipiteiden esittä- mistä ja perustelemista sekä erilaisten mielipiteiden kuuntelemista ja ymmärtämistä

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

S3 Tutustutaan kultaisen säännön periaatteeseen

T6 ohjata oppilasta toimimaan oikeudenmukaisesti, eläytymään toisen asemaan sekä kunnioittamaan toisen ihmisen ajatuksia ja vakaumusta sekä ihmisoikeuksia

T7 ohjata oppilaita eettiseen pohdintaan sekä hahmottamaan, mitä tarkoittaa vastuu itsestä, yhteisöstä, ympäristöstä ja luonnosta

T8 luoda oppilaalle tilaisuuksia harjoitella omien mielipiteiden esittä- mistä ja perustelemista sekä erilaisten mielipiteiden kuuntelemista ja ymmärtämistä

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

S3 Pohditaan oppilaiden arjesta nousevia kysymyksiä ja yhdistetään niitä valittuihin Raamatun kertomuksiin

T5 rohkaista oppilasta tunnistamaan ja ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja tunteitaan

T6 ohjata oppilasta toimimaan oikeudenmukaisesti, eläytymään toisen asemaan sekä kunnioittamaan toisen ihmisen ajatuksia ja vakaumusta sekä ihmisoikeuksia

T7 ohjata oppilaita eettiseen pohdintaan sekä hahmottamaan, mitä tarkoittaa vastuu itsestä, yhteisöstä, ympäristöstä ja luonnosta

L4 Monilukutaito

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

S3 Rohkaistaan oppilasta tunnistamaan ja ilmaisemaan tunteitaan ja eläytymään toisen asemaan ja hyväksymään erilaisuutta

T5 rohkaista oppilasta tunnistamaan ja ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja tunteitaan

T6 ohjata oppilasta toimimaan oikeudenmukaisesti, eläytymään toisen asemaan sekä kunnioittamaan toisen ihmisen ajatuksia ja vakaumusta sekä ihmisoikeuksia

T7 ohjata oppilaita eettiseen pohdintaan sekä hahmottamaan, mitä tarkoittaa vastuu itsestä, yhteisöstä, ympäristöstä ja luonnosta

T8 luoda oppilaalle tilaisuuksia harjoitella omien mielipiteiden esittä- mistä ja perustelemista sekä erilaisten mielipiteiden kuuntelemista ja ymmärtämistä

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

L5 Tieto- ja viestintätekninologinen osaaminen

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

S3 Pohditaan omia tekoja ja niiden seurauksia sekä vastuuta toisista ihmisistä, ympäristöstä ja luonnosta

T5 rohkaista oppilasta tunnistamaan ja ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja tunteitaan

T6 ohjata oppilasta toimimaan oikeudenmukaisesti, eläytymään toisen asemaan sekä kunnioittamaan toisen ihmisen ajatuksia ja vakaumusta sekä ihmisoikeuksia

T7 ohjata oppilaita eettiseen pohdintaan sekä hahmottamaan, mitä tarkoittaa vastuu itsestä, yhteisöstä, ympäristöstä ja luonnosta

T8 luoda oppilaalle tilaisuuksia harjoitella omien mielipiteiden esittä- mistä ja perustelemista sekä erilaisten mielipiteiden kuuntelemista ja ymmärtämistä

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

S1 Tutustutaan keskeisiin kristinuskoon ja seurakuntaan liittyviin käsitteisiin ja symboleihin

T1 herättää oppilaassa mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan ja opastaa tuntemaan oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaa

T2 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihin

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L4 Monilukutaito

S1 Syvennetään tietoja kirkkovuoden juhlista, joulusta ja pääsiäisestä, tutustutaan niihin liittyviin Raamatun kertomuksiin ja perinteisiin

T1 herättää oppilaassa mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan ja opastaa tuntemaan oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaa

T4 kannustaa oppilasta tutustumaan luokan, koulun ja lähiympäristön uskontojen ja katsomusten tapoihin ja juhlaperinteisiin

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L4 Monilukutaito

S1 Tutustutaan keskeisiin kristinuskoon ja seurakuntaan liittyviin käsitteisiin ja symboleihin

T1 herättää oppilaassa mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan ja opastaa tuntemaan oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaa

T2 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihin

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja arjen taidot

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä