13.4.9 Kuvataide

Kuvataide, luokat 1-2 / Riihimäki

Kuvataiteen valtakunnallinen opetussuunnitelma sisältää 11 tavoitetta ja 3 sisältöaluetta.

Riihimäellä jokaiselle alakoulun vuosiluokalle on valittu painotetut tavoitteet, joita opiskellaan kyseisenä vuonna muita tavoitteita syvällisemmin. Painotuksella tuetaan sitä, että jokainen tavoitealue tulee kertaalleen huolellisemman tarkastelun kohteeksi vuosiluokkakokonaisuuden aikana. Painotettujen tavoitteiden perusteella vuosiluokat on nimetty niitä kuvaavin otsikoin. Painotusta avataan tarkemmin vuosiluokkakohtaisissa kuvauksissa. Kokonaisuuden hahmottamiseksi on suositeltavaa tutustua paikallisen ja valtakunnallisen OPS:n jokaiseen vuosiluokkaan.

Riihimäellä jokaisella vuosiluokalla valitaan monipuolisesti kaikista kuvataiteen sisältöalueista S1 (Omat kuvakulttuurit), S2 (Ympäristön kuvakulttuurit) ja S3 (Taiteen maailmat) aihepiirejä, jotka sopivat meneillään olevaan opetukseen. Lisäksi jokaiselle vuosiluokalle on valittu oma erityinen sisältönosto, jota tulee käsitellä opetuksessa.

Jokaisella vuosiluokalla kannustetaan käsittelemään painotettujen tavoitteiden lisäksi myös muita kuvataiteen opetuksen tavoitealueita T1-T11 mahdollisuuksien mukaan.

Painotetut tavoitteet ja teemat vuosiluokittain:

1. lk: Minä osaan: T1, T2, T3, T4, T9
2. lk: Minä löydän: T5, T6, T8, T10, T11
3. lk: Me kokeilemme: T2, T4, T5, T11
4. lk: Minä riihimäkeläinen: T1, T3, T5, T10
5. lk: Aikamatkalla: T4, T8, T9
6. lk: Minä, fiktio ja fakta: T1, T6, T7, T10
7. lk: Kuvittelen – siis ajattelen!: T1-T11
8. lk Valinnainen kuvataide
9. lk Valinnainen kuvataide

Oppiainesisällöt 1.-2.lk

PAIKALLINEN TEEMA 1. lk: MINÄ OSAAN


Vuosiluokalla 1 tutustutaan kuvalliseen ilmaisuun leikinomaisesti ja rohkeasti
kokeillen. Innostetaan oppilasta aidosti havainnoimaan asioita ja kertomaan
kokemastaan. Vahvistetaan oppilaan itsetuntoa kuvantekijänä.

Opetuksen tavoitteet

Vuosiluokalla 1 kuvataiteessa painottuvat tavoitteet T1, T2, T3, T4 ja T9.

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet ja sisältönosto

S1 Omat kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit
S3 Taiteen maailmat

Laaja-alainen osaaminen

VISUAALINEN HAVAITSEMINEN JA AJATTELU

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja kuvia tekemällä

= Ohjataan oppilasta käyttämään koko
kehoa ja kaikkia aisteja havainnoinnin
perustana. Esim. katsotaan, haistellaan,
maistellaan, kuunnellaan, liikutaan, tunnustellaan ja koetaan maailmaa.

Tehdään havaintoja ympäristöstä esimerkiksi piirtäen ja muovaillen.

Huomioidaan leikillisyys ja taiteidenvälisyys.

Pohditaan, mitä ovat kuva, liikkuva
kuva, taide tai merkki.

S1 Omat kuvakulttuurit:

Opetuksessa käsitellään
oppilaiden omia kuvakulttuureja,
kuten leluja, satuja tai
sarjakuvia. Oppilaita rohkaistaan tutustumaan toistensa kuvakulttuureihin.

S2 Ympäristön kuvakulttuurit:
Opetuksessa keskitytään oppilaiden lähiympäristön ja sen medioiden käsittelyyn.

Ajattelu ja oppimaan oppiminen L1

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot L3

Monilukutaito L4

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen L5

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan

= Keskustellaan ja innostutaan kuvista luokassa, kotona ja luonnossa. Oppilasta kannustetaan huomaamaan erilaisia näkemyksiä ja hyväksymään ne, esim. sadutus yhtenä toimintatapana.

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu L2

Monilukutaito L4

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen L5

Työelämässä tarvittava osaaminen ja yrittäjyys L6

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan erilaisten kuvallisten tuottamisen tapojen avulla

= Ohjataan oppilasta rohkeaan kuvalliseen kokeiluun ja tekemiseen. Oppilaat voivat tehdä tehtäviä eri tekniikoilla ja heitä kannustetaan soveltamaan annettuja ideoita.

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu L2

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot L3

Monilukutaito L4

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen L5

KUVALLINEN TUOTTAMINEN

T4 innostaa oppilasta kokeilemaan erilaisia materiaaleja ja tekniikoita sekä harjoittelemaan kuvallisia ilmaisutapoja

= Luodaan salliva ilmapiiri ja valintojen
mahdollisuus.

Oppilaille suodaan mahdollisuus leikkimielisyyteen, erikokoisiin töihin ja vaihteleviin tekniikoihin, esim. piirtäminen,
maalaaminen, rakentelu, muovailu mm.
savesta, lumesta tai muista luonnonmateriaaleista, askartelu tai
saksien käyttö.

Tutustutaan pää- ja väliväreihin.

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu L2

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot L3

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen L5

Työelämässä tarvittava osaaminen ja yrittäjyys L6

VISUAALISEN KULTTUURIN TULKINTA

T9 innostaa oppilasta tekemään kuvia oman elinympäristön, eri aikojen ja eri kulttuurien tarkastelun pohjalta

= Haetaan innoitusta teemoista S1-S3, esim. koti, lähiympäristö, kotiseutu, Suomi, Kalevala, vanhat esineet tai omat lelut.

Ajattelu ja oppimaan oppiminen L1

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu L2

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen L5

Työelämässä tarvittava osaaminen ja yrittäjyys L6
Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä