13.4.7 Elämänkatsomustieto

Elämänkatsomustieto, luokat 1-2 / Riihimäki

LKA

Sisältöalueet

Tavoitteet

Laaja-alainen osaaminen

1

S1 Harjoitellaan keskustelutaitoja opettelemalla kuuntelemaan toisia kunnioittavasti ja harjoittelemalla selkeää itseilmaisua

T1 ohjata oppilasta kuuntelemaan toisten oppilaiden mielipiteitä ja ajattelua

T4 edistää oppilaan taitoa tehdä kysymyksiä ja esittää perusteltuja väitteitä

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

S1 Tutkitaan ystävyyden sisältöä ja merkitystä lapsen elämässä

T6 rohkaista oppilasta pohtimaan oikean ja väärän eroa sekä hyvyyttä

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

S2 Pohditaan kysymystä ”kuka minä olen?sekä erilaisia tapoja elää ja ajatella

T2 rohkaista oppilasta ilmaisemaan omaa ajatteluaan ja tunteitaan eri tavoin

T7 opastaa oppilasta tuntemaan lähiympäristön tapakulttuureja

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

S3 Tutustutaan alustavasti lapsen oikeuksiin ja lapsen asemaan erilaisissa yhteisöissä

T3 ohjata oppilasta arvostamaan omaa ja muiden ajattelua

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

S4 Tutkitaan erilaisia elämänmuotoja maapallolla pohtien samalla elämän rajallisuutta

T8 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisten yhteiselämän perusteita

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

S4 Perehdytään kertomuksiin maailman synnystä

T8 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisten yhteiselämän perusteita

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

2

S1 Harjoitellaan keskustelutaitoja opettelemalla kuuntelemaan toisia kunnioittavasti ja harjoittelemalla selkeää itseilmaisua

T1 ohjata oppilasta kuuntelemaan toisten oppilaiden mielipiteitä ja ajattelua

T4 edistää oppilaan taitoa tehdä kysymyksiä ja esittää perusteltuja väitteitä

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

S1 Pohditaan yhdessä hyvän, oikean ja väärän merkityksiä ja niiden erottamista sekä ihmisen hyvyyttä

T5 ohjata oppilasta tunnistamaan kokemiensa arkipäiväisten tilanteiden syitä ja seurauksia sekä eettisiä ulottuvuuksia

T6 rohkaista oppilasta pohtimaan oikean ja väärän eroa sekä hyvyyttä

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

S2 Tutkitaan erilaisia elämäntapoja liittyen erityisesti oppilaan omaan koti- ja kulttuuritaustaan

T7 opastaa oppilasta tuntemaan lähiympäristön tapakulttuureja

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

S3 Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi säännön, luottamuksen, rehellisyyden ja reiluuden merkitystä (arkipäivän tilanteet ja ympäristö)

T5 ohjata oppilasta tunnistamaan kokemiensa arkipäiväisten tilanteiden syitä ja seurauksia sekä eettisiä ulottuvuuksia

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

S3 Tutustutaan alustavasti lapsen oikeuksiin ja lapsen asemaan erilaisissa yhteisöissä

T8 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisten yhteiselämän perusteita

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

S4 Tutkitaan oppilaan omaa lähiympäristöä ja tarkastellaan omien valintojen ja toiminnan vaikutusta siihen

T8 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisten yhteiselämän perusteita

L3 Itsestä huolhetiminen ja arjen taidot

S4 Etsitään luontoon liittyviä merkityksellisisä kokemuksia

T9 ohjata oppilasta kunnioittamaan ja arvostamaan omaa ympäristöään ja luontoa

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä