13.4.11 Liikunta

Liikunta, luokat 1-2 / Riihimäki

LK

Sisältöalueet

Tavoitteet

Laaja-alainen osaaminen

1

S1

- oppituntien keskiössä on fyysinen aktiivisuus; oppilasta rohkaistaan kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja tilat ja vuodenajat huomioiden

- monipuolisia pelejä ja leikkejä, joissa käytetään erimuotoisia ja kokoisia liikuntavälineitä; kehonhahmotusta tukevia voimistelu- ja musiikkiliikuntaleikkejä

- temppuradat, hyppelyradat, juoksu- ja kiinniottoleikit, erilaisissa maastoissa käveleminen ja juokseminen

- tutustutaan erilaisiin liikkumisympäristöihin sisällä ja ulkona

-veteen tutustuminen; liikkumien vedessä eri tavoin leikkien ja alkeisuintiharjoitusten avulla; alkeisselkäuinnin harjoittelu

- oikeanlaiset varusteet ja vaatetus liikuntatunneilla;, välineistä huolehtiminen; turvallinen liikkuminen lähiliikuntapaikoille

Fyysinen toimintakyky

T1 kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan itsenäisesti ja yhdessä uusia, erilaisia liikuntatehtäviä sekä rohkaista ilmaisemaan itseään liikunnan avulla

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja

T3 vahvistaa motoristen perustaitojen (tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaidot) oppimista niin, että oppilas oppii soveltamaan niitä eri oppimisympäristöissä, eri tilanteissa ja eri vuodenaikoina

T4 harjaannuttaa oppilasta liikkumaan turvallisesti erilaisissa ympäristöissä, erilaisilla välineillä ja telineillä

T5 tutustuttaa oppilas vesiliikuntaan ja varmistaa alkeisuimataito

T6 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla

L1, L3, L4, L6, L7

S2

- tunneilla syntyneiden emotionaalisten tilanteiden ratkominen ja pohtiminen yhdessä oppilaiden kanssa

- ryhmäpelit ja leikit, joissa onnistumisen edellytyksenä on ryhmässä toimiminen; sovitut säännöt ja niiden noudattaminen

- toisten kuunteleminen, vuoron odottaminen ja toisen auttaminen

Sosiaalinen toimintakyky

T7 ohjata oppilasta säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan vuorovaikutuksellisissa liikuntatilanteissa

T8 tukea yhdessä työskentelyn taitoja, kuten yhdessä sovittujen sääntöjen noudattamista, ohjaamalla oppilasta ottamaan vastuuta yhteispelien ja -leikkien onnistumisesta

L2, L3, L6, L7

S3

- oppilaan edellytyksiä vastaavia tehtäviä, joissa oppilas voi kokea onnistumista ja kehittymistä, mutta saa myös riittäviä haasteita

- iloa ja virkistystä tuottavia pelejä ja leikkejä, joissa kohdataan erilaisia emotionaalisia tilanteita

Psyykkinen toimintakyky

T9 tukea oppilaan myönteisen minäkäsityksen vahvistumista, ohjata itsenäiseen työskentelyyn sekä itsensä monipuoliseen ilmaisemiseen.

T10 varmistaa myönteisten liikunnallisten kokemusten saaminen ja rohkaista oppilasta kokeilemaan oman toimintakykynsä rajoja

L1, L2, L3

2

S1

- oppituntien keskiössä on fyysinen aktiivisuus; oppilasta rohkaistaan kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja tilat ja vuodenajat huomioiden

- monipuolisia pelejä ja leikkejä, joissa käytetään erimuotoisia ja kokoisia liikuntavälineitä; kehonhahmotusta tukevia voimistelu- ja musiikkiliikuntaleikkejä

- välineen käsittelytaitojen harjoittelu; vieritys, työntö, pomputtaminen, heittäminen, kiinniottaminen, potkaiseminen ja kämmenellä tai lyhytvartisella mailalla lyöminen; tasapainoharjoittelua erilaisilla telineillä

- tutustutaan erilaisiin liikkumisympäristöihin sisällä ja ulkona

- alkeisuimataidon kehittely liuku- ja potkuharjuksin; vesileikit, kellunnat ja koirauinti

- oikeanlaiset varusteet ja vaatetus liikuntatunneilla; välineistä huolehtiminen; turvallinen liikkuminen lähiliikuntapaikoille

Fyysinen toimintakyky

T1 kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan itsenäisesti ja yhdessä uusia, erilaisia liikuntatehtäviä sekä rohkaista ilmaisemaan itseään liikunnan avulla

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja

T3 vahvistaa motoristen perustaitojen (tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaidot) oppimista niin, että oppilas oppii soveltamaan niitä eri oppimisympäristöissä, eri tilanteissa ja eri vuodenaikoina

T4 harjaannuttaa oppilasta liikkumaan turvallisesti erilaisissa ympäristöissä, erilaisilla välineillä ja telineillä

T5 tutustuttaa oppilas vesiliikuntaan ja varmistaa alkeisuimataito

T6 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla

L1, L3, L4, L6, L7

S2

- tunneilla syntyneiden emotionaalisten tilanteiden ratkominen ja pohtiminen yhdessä oppilaiden kanssa

- ryhmäpelit ja leikit, joissa onnistumisen edellytyksenä on ryhmässä toimiminen; sovitut säännöt ja niiden noudattaminen

- toisten kuunteleminen, vuoron odottaminen ja toisen auttaminen

Sosiaalinen toimintakyky

T7 ohjata oppilasta säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan vuorovaikutuksellisissa liikuntatilanteissa

T8 tukea yhdessä työskentelyn taitoja, kuten yhdessä sovittujen sääntöjen noudattamista, ohjaamalla oppilasta ottamaan vastuuta yhteispelien ja -leikkien onnistumisesta

L2, L3, L6, L7

S3

- oppilaan edellytyksiä vastaavia tehtäviä, joissa oppilas voi kokea onnistumista ja kehittymistä, mutta saa myös riittäviä haasteita

- iloa ja virkistystä tuottavia pelejä ja leikkejä, joissa kohdataan erilaisia emotionaalisia tilanteita

Psyykkinen toimintakyky

T9 tukea oppilaan myönteisen minäkäsityksen vahvistumista, ohjata itsenäiseen työskentelyyn sekä itsensä monipuoliseen ilmaisemiseen.

T10 varmistaa myönteisten liikunnallisten kokemusten saaminen ja rohkaista oppilasta kokeilemaan oman toimintakykynsä rajoja

L1, L2, L3

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä