13.4.10 Käsityö

Käsityö, luokat 1-2 / Riihimäki

Käsityön opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 1

Käsityön tehtävä vuosiluokilla 1-2

Vuosiluokilla 1-2 käsityön tehtävänä on mahdollistaa oppilaiden käsityön ilmaisun, suunnittelun ja tekemisen tietojen ja taitojen kehittyminen sekä kokemusten karttuminen. Oppilaita rohkaistaan ja ohjataan toimimaan käsityön suunnittelijoina ja valmistajina sekä käyttämään siinä erilaisia materiaaleja. Käsityö kehittää keskittymiskykyä ja aloitteellisuutta. Se kannustaa arvostamaan ja arvioimaan omaa ja toisten työtä ja työskentelyä. Käsityön kasvatustehtävänä on ohjata oppilaita ymmärtämään kulttuurien moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Tavoitteet

Sisällöt

Laaja-alainen osaaminen

T1 rohkaista oppilasta kiinnostumaan ja innostumaan käsin tekemisestä sekä herättää uteliaisuutta keksivään ja kokeilevaan käsityöhön

S1-S4

Lähtökohtana käytetään tunteita, tarinoita sekä mielikuvitus-, luonnon- ja rakennettuja ympäristöjä.

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

T2 ohjata oppilas kokonaiseen käsityöprosessiin ja esittämään omia ideoitaan kuvallisesti sekä kertomaan käsityön tekemisestä ja valmiista tuotteesta

S1-S3

Ohjataan oppilasta työskentelemään kokonaisen käsityöprosessin mukaisesti painottaen materiaalien, tekniikoiden ja laitteiden kokeilua.

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L4 Monilukutaito

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

T3 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan käsityötuotteita tai teoksia luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihinsa

S1-S5

Harjoitellaan kehittämään käsityölle muoto, väri ja pinta.

Käytetään suunnittelun pohjana piirtämistä, muovailua ja rakentelua.

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

T4 opastaa oppilasta tutustumaan moniin erilaisiin materiaaleihin ja niiden työstämiseen sekä ohjata toimimaan vastuuntuntoisesti ja turvallisesti

S2-S4

Kokeillaan ohjatusti pehmeitä (kuidut, langat, kankaat) ja kovia (puu, metalli, muovi) materiaaleja sekä kierrätysmateriaaleja.

Harjoitellaan erilaisia tekniikoita.

L4 Monilukutaito

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

T5 tukea oppilaan itsetunnon kehittymistä käsityössä onnistumisen, oivaltamisen ja keksimisen kokemusten kautta

S1-S6

Huomioidaan jokaisen oppilaan erilaisuus ja lähtötaso.

Valmis tuotos dokumentoidaan.

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Käsityön tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2

Sisällöt valitaan siten, että kokonaisen käsityön prosessi toteutuu ja erilaiset materiaalit ja työtavat tulevat tutuksi. Työskennellään yhteisten ilmiöiden parissa useiden oppiaineiden kanssa.

Käsityön opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 2

Käsityön tehtävä vuosiluokilla 1-2

Tavoitteet

Sisällöt

Laaja-alainen osaaminen

T1 rohkaista oppilasta kiinnostumaan ja innostumaan käsin tekemisestä sekä herättää uteliaisuutta keksivään ja kokeilevaan käsityöhön

S1-S4

Lähtökohtana käytetään tunteita, tarinoita sekä mielikuvitus-, luonnon- ja rakennettuja ympäristöjä.

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

T2 ohjata oppilas kokonaiseen käsityöprosessiin ja esittämään omia ideoitaan kuvallisesti sekä kertomaan käsityön tekemisestä ja valmiista tuotteesta

S1-S3

Ohjataan oppilasta työskentelemään kokonaisen käsityöprosessin mukaisesti painottaen materiaalien, tekniikoiden ja laitteiden kokeilua.

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L4 Monilukutaito

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

T3 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan käsityötuotteita tai teoksia luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihinsa

S1-S5

Harjoitellaan kehittämään käsityölle muoto, väri ja pinta. Tutustutaan TVT:n tarjoamiin mahdollisuuksiin ideoinnin, suunnittelun ja dokumentoinnin osana.

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

T4 opastaa oppilasta tutustumaan moniin erilaisiin materiaaleihin ja niiden työstämiseen sekä ohjata toimimaan vastuuntuntoisesti ja turvallisesti

S2-S4

Kokeillaan ohjatusti pehmeitä (kuidut, langat, kankaat) ja kovia (puu, metalli, muovi) materiaaleja sekä kierrätysmateriaaleja.

Harjoitellaan erilaisia tekniikoita.

Ohjataan käyttämään työvälineitä oikein, turvallisesti ja monipuolisesti.

L4 Monilukutaito

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

T5 tukea oppilaan itsetunnon kehittymistä käsityössä onnistumisen, oivaltamisen ja keksimisen kokemusten kautta

S1-S6

Huomioidaan jokaisen oppilaan erilaisuus ja lähtötaso.

Tuetaan oppilaan aktiivista roolia tekijänä.

Harjoitellaan arviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Vuosiluokilla 1-2 käsityön tehtävänä on mahdollistaa oppilaiden käsityön ilmaisun, suunnittelun ja tekemisen tietojen ja taitojen kehittyminen sekä kokemusten karttuminen. Oppilaita rohkaistaan ja ohjataan toimimaan käsityön suunnittelijoina ja valmistajina sekä käyttämään siinä erilaisia materiaaleja. Käsityö kehittää keskittymiskykyä ja aloitteellisuutta. Se kannustaa arvostamaan ja arvioimaan omaa ja toisten työtä ja työskentelyä. Käsityön kasvatustehtävänä on ohjata oppilaita ymmärtämään kulttuurien moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Käsityön tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2

Sisällöt valitaan siten, että kokonaisen käsityön prosessi toteutuu ja erilaiset materiaalit ja työtavat tulevat tutuksi. Työskennellään yhteisten ilmiöiden parissa useiden oppiaineiden kanssa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä