Matematiikka, luokat 1-2 / Riihimäki

Tavoitteet, joiden tulee toteutua kaikilla sisältöalueilla molemmilla vuosiluokilla:

Laaja-alainen osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

Tuetaan oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä

L1, L3, L5

Työskentelyn taidot

Ohjataan oppilasta kehittämään taitoaan tehdä havaintoja matematiikan näkökulmasta sekä tulkitsemaan ja hyödyntämään niitä eri tilanteissa

L4

Kannustetaan oppilasta esittämään ratkaisujaan ja päätelmiään konkreettisin välinein, piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen

L2, L4, L5

Ohjatana oppilasta kehittämään päättely- ja ongelmanratkaisutaitojaan

L1, L4, L6

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

Ohjataan oppilasta ymmärtämään matemaattisia käsitteitä ja merkintätapoja

L1, L4

1. lk

Sisältöalueet

Tavoitteet

Laaja-alainen osaaminen

Ajattelun taidot

Tarjotaan mahdollisuuksia löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia, vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen sekä havaita syy- ja seuraussuhteita.

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

Harjaannutetaan oppilasta laatimaan vaiheittaisia toimintaohjeita ja toimimaan ohjeen mukaan.

L1, L3, L4, L5

Tutustutaan ohjelmoinnin alkeisiin vaiheittaisia toimintaohjeita laatimalla ja testaamalla niitä.

Luvut ja laskutoimitukset

Varmistetaan lukumäärän, lukusanan ja numeromerkinnän välisen yhteyden ymmärrys lukualueella 0 – 20.

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

Tuetaan oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä ja kymmenjärjestelmän periaatteen ymmärtämisessä.

Perehdytetään oppilasta peruslaskutoimitusten periaatteisiin ja tutustuttaa niiden ominaisuuksiin.

Ohjataan oppilasta kehittämään sujuvaa peruslaskutaitoa luonnollisilla luvuilla ja käyttämään erilaisia päässälaskustrategioita.

L1. L2, L4, L5

Laajennetaan ymmärrystä luvuista

- laskemalla,

- hahmottamalla

- ja arvioimalla lukumääriä.

Harjoitellaan lukujonotaitoja

- luettelemalla eteen- ja taaksepäin

- vertailemalla lukuja

- ja asettamalla lukuja järjestykseen.

Tutkitaan lukujen ominaisuuksia:

- parilliset ja parittomat luvut

Ohjataan oppilaita käyttämään lukuja tarkoituksenmukaisella tavalla arjen tilanteissa.

Hyödynnetään leikkiä matematiikan oppimisessa.

Perehdytään lukujen 1 – 10 hajotelmiin.

Tutustutaan kymmenjärjestelmään konkreettisten mallien avulla.

Harjoitellaan kymmenylitystä.

Kehitetään yhteen- ja vähennyslaskutaitoja lukualueella 0 -20.

Opitaan hyödyntämään yhteenlaskun vaihdannaisuutta ja liitännäisyyttä.

Harjoitellaan päässälaskustrategioita laskutaidon sujuvoittamiseksi.

Geometria ja mittaaminen

Kehitetään oppilaiden taitoa hahmottaa kolmiulotteista ympäristöä ja havaita siinä tason geometriaa.

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

Tutustutetaan oppilas geometrisiin muotoihin ja ohjataan havainnoimaan niiden ominaisuuksia.

Ohjataan oppilasta ymmärtämään mittaamisen periaate.

L1, L4, L5, L6

Tutkitaan tasokuvioita

- tunnistaen ja nimeten tasokuvioita

- piirtäen mallien avulla sekä

- ohjaten oppilaita löytämään ja nimeämään ominaisuuksia, joiden mukaan tasokuviota luokitellaan.

Harjoitellaan suunta- ja sijaintikäsitteiden käyttöä.

Harjoitellaan mittaamista ja ohjataan oppilaita oivaltamaan mittaamisen periaate.

Tehdään mittauskokeiluja.

Käsitellään suureita pituus, massa ja tilavuus ja aika sekä tutustutaan niihin liittyvien mittayksiköiden käyttöön.

- metri

- kilogramma

- litra

Harjoitellaan kellonaikoja ja ajanyksiköitä.

- kellonaika tasatunteina ja puolitunteina

Tietojenkäsittely ja tilastot

Pohjustetaan oppilaiden taitoja kerätä ja tallentaa tietoja kiinnostavista aihepiireistä. Laaditaan ja tulkitaan yksinkertaisia taulukoita ja pylväsdiagrammeja.

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

Tutustutetaan oppilas taulukoihin ja diagrammeihin.

L1, L2, L4, L5


2. lk

Sisältöalueet

Tavoitteet

Laaja-alainen osaaminen

Ajattelun taidot

Tarjotaan mahdollisuuksia löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia., vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen sekä havaita syy- ja seuraussuhteita.

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

Harjaannutetaan oppilasta laatimaan vaiheittaisia toimintaohjeita ja toimimaan ohjeen mukaan.

L1- L5

Tutustutaan ohjelmoinnin alkeisiin vaiheittaisia toimintaohjeita laatimalla ja testaamalla niitä.

Luvut ja laskutoimitukset

Varmistetaan lukumäärän, lukusanan ja numeromerkinnän välisen yhteyden ymmärrys lukualueella 0 – 100.

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

Tuetaan oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä ja kymmenjärjestelmän periaatteen ymmärtämisessä.

Perehdytetään oppilasta peruslaskutoimitusten periaatteisiin ja tutustuttaa niiden ominaisuuksiin.

Ohjataan oppilasta kehittämään sujuvaa peruslaskutaitoa luonnollisilla luvuilla ja käyttämään erilaisia päässälaskustrategioita.

L1, L2, L4, L5

Laajennetaan ymmärrystä luvuista

- laskemalla,

- hahmottamalla

- ja arvioimalla lukumääriä.

Harjoitellaan lukujonotaitoja:

- luettelu eteen- ja taaksepäin

- luettelu eteen- ja taaksepäin kahden, viiden ja kymmenen välein

- lukujen vertailua ja järjestykseen asettamista

Vahvistetaan kymmenylitystä.

Perehdytään kymmenjärjestelmään konkreettisten mallien avulla.

Kehitetään yhteen- ja vähennyslaskutaitoja lukualueella 0 -100.

Opitaan hyödyntämään yhteenlaskun vaihdannaisuutta ja liitännäisyyttä.

Harjoitellaan päässälaskustrategioita laskutaidon sujuvoittamiseksi.

Ohjataan oppilaita käyttämään lukuja tarkoituksenmukaisella tavalla arjen tilanteissa.

Tutkitaan lukujen ominaisuuksia:

- tutkitaan monikertoja ja puolittamista

Opitaan ymmärtämään kertolaskun käsite konkretian avulla.

Opetellaan kertotaulut 1 – 5 ja 10.

Opetellaan hyödyntämään kertolaskun vaihdannaisuutta ja tutustutaan liitännäisyyteen.

Tutustutaan jakolaskuun.

Pohjustetaan kertolaskun ja jakolaskun yhteyden ymmärtämistä.

Pohjustetaan murtoluvun käsitettä jakamalla kokonainen yhtä suuriin osiin.

Geometria ja mittaaminen

Kehitetään oppilaiden taitoa hahmottaa kolmiulotteista ympäristöä.

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

Tutustutetaan oppilas geometrisiin muotoihin ja ohjataan havainnoimaan niiden ominaisuuksia.

Ohjataan oppilasta ymmärtämään mittaamisen periaate.

L1, L4, L5, L6

Tutkitaan kappaleita:

- tunnistetaan ja nimetään kappaleita

- rakennetaan kappaleilla

- ohjataan oppilaita löytämään ja nimeämään ominaisuuksia, joiden mukaan kappaleita luokitellaan

Harjoitellaan mittaamista ja ohjataan oppilaita oivaltamaan mittaamisen periaate.

Tehdään mittauskokeiluja.

Käsitellään suureita pituus, massa ja tilavuus ja aika sekä harjoitellaan niihin liittyvien mittayksiköiden käyttöä:

- metri ja senttimetri

- kilogramma ja gramma

- litra ja desilitra

Harjoitellaan kellonaikoja ja ajanyksiköitä:

- kellon yliajat ja vailleajat

Tietojenkäsittely ja tilastot

Pohjustetaan oppilaiden taitoja kerätä ja tallentaa tietoja kiinnostavista aihepiireistä. Laaditaan ja tulkitaan yksinkertaisia taulukoita ja pylväsdiagrammeja

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

Tutustutetaan oppilas taulukoihin ja diagrammeihin.

L1- L5- mitkä ovat matematiikan tavoitteet ja keskeiset sisällöt vuosiluokalla 1 ja vuosiluokalla 2
- mitkä ovat matematiikan oppimisympäristöihin ja työtapoihin sekä ohjaukseen, eriyttämiseen ja tukeen ja oppimisen arviointiin liittyvät mahdolliset erityispiirteet vuosiluokkakokonaisuudessa 1-2.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentin

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä