Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

Yhteistyö, uteliaisuus ja eri ammatit

Koulutyössä oppilaat saavat monimuotoisia tilaisuuksia oppia työskentelemään yksin ja yhdessä toisten kanssa. Heitä ohjataan harjoittelemaan ryhmässä toimimista ja yhteistyötä, omien ideoiden sovittamista yhteen toisten kanssa sekä ikäkaudelle sopivaa vastuunkantoa. Oppilaita kannustetaan tutkimaan uusia asioita ja miettimään, missä itse on erityisen hyvä ja mitä voisi tehdä toisten hyväksi koulussa ja kotona. Heitä rohkaistaan toimimaan uusissa tilanteissa itseensä luottaen. Oppilaita opastetaan tutustumaan eri ammatteihin koulussa ja koulun ulkopuolella ja ymmärtämään niiden ja yleensä työn merkitys yhteiskunnassa, erityisesti perheiden arjen ja toimeentulon kannalta. Yhteistyö huoltajien ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa rikastaa työskentelyä.

Paikallisia nostoja Riihimäki L6

Paikallisia nostoja (Riihimäki)

 1. Edistetään oppilaiden myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan.
 2. Opetetaan oppilaita tuntemaan lähialueen elinkeinoelämän erityispiirteitä ja keskeisiä toimialoja.
 3. Harjoitellaan työelämässä tarvittavaa asianmukaista käyttäytymistä ja yhteistyötaitoja, ja huomataan kielitaidon ja vuorovaikutustaitojen merkitys.
 4. Opitaan ryhmätoimintaa, projektityöskentelyä ja verkostoitumista.
 5. Harjoitellaan vastavuoroisuutta ja ponnistelua yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
 6. Kannustetaan sisukkuuteen työn loppuunsaattamisessa.
 7. Opitaan arvostamaan oman työn tuloksia.
 8. Rohkaistaan oppilaita suhtautumaan uusiin mahdolisuuksiin avoimesti ja toimimaan muutostilanteissa joustavasti ja luovasti.

Esimerkkejä toteuttamistavoista:

 • Ohjataan työskentelemään yksin ja yhdessä toisten kanssa. Sovitetaan omat ideat yhteen toisten ideoiden kanssa.
 • Ohjataan kantamaan vastuuta ikäkaudelle sopivasti.
 • Tuetaan oma-aloitteisuutta.
 • Kannustetaan löytämään omat vahvuudet.
 • Ohjataan toimimaan toisten hyväksi koulussa ja kotona itseään unohtamatta.
 • Tehdään yhteistyötä huoltajien ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä