Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

Yhteistyö, tilaisuudet ja hyvät tavat

Oppilaita rohkaistaan ja ohjataan myönteiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Oppitunnit, juhlat, leikit, pelit, ruokailuhetket sekä yhteistyö koulussa ja koulun ulkopuolella tarjoavat tilaisuuksia harjoitella toimimista monenlaisten ihmisten kanssa. Oppilaita kohdellaan arvostavasti ja ohjataan ystävällisyyteen ja hyviin tapoihin.

Kulttuuriperintö, kansainvälisyys ja lapsen oikeudet

Oppilaita ohjataan arvostamaan oman perheensä ja yhteisönsä sekä muiden perinteitä ja tapoja. Koulutyössä tutustutaan läheiseen kulttuuriympäristöön sekä sen kulttuuriseen monimuotoisuuteen. Oppilaille avataan mahdollisuuksia tutustua kulttuuriperintöön sekä taiteeseen ja muuhun kulttuuritarjontaan ja saada kokemuksia myös kansainvälisyydestä. Tärkeätä on pohtia yhdessä, miten omaan ympäristöön ja sen kulttuuriin voi vaikuttaa. Oppilaat oppivat tuntemaan Lapsen oikeuksien sopimuksen pääperiaatteet ja pohtivat, mitä ne tarkoittavat heidän elämässään ja toiminnassaan.

Ilmaisu ja käden taidot

Koulutyössä oppilaat voivat ilmaista itseään ja itselleen merkityksellisiä asioita monipuolisia esittämisen tapoja käyttäen. Oppilaita kannustetaan nauttimaan käden ja koko kehon taitojen kehittymisestä ja harjoittelemaan monenlaista esiintymistä. Mielikuvitus, kekseliäisyys ja ilmaisutaidot kehittyvät muun muassa leikkien, seikkailujen, musiikin, draaman, saduttamisen, mediaesitysten, kuvallisen ja käsityöllisen ilmaisun sekä rakentelun ja muiden käden töiden keinoin.

Paikallisia nostoja Riihimäki L2

Paikallisia nostoja (Riihimäki)

 1. Oppilaat oppivat tuntemaan ja arvostamaan elinympäristöään ja sen kulttuuriperintöä sekä omia juuriaan.
 2. Oppilaita kasvatetaan kohtaamaan arvostavasti muita ihmisiä sekä noudattamaan hyviä tapoja.
 3. Oppilaat saavat mahdollisuuksia kokea ja tulkita taidetta, kulttuuria ja kulttuuriperintöä.
 4. Koulutyöhön sisällytetään tilaisuuksia harjaantua esittämään mielipiteensä rakentavasti ja toimimaan eettisesti.
 5. Oppilaat kehittävät sosiaalisia taitojaan.
 6. Oppilaat oppivat ilmaisemaan itseään eri tavoin ja esiintymään eri tilanteissa.
 7. Koulutyöhön sisältyy monipuolisia mahdollisuuksia käsillä tekemiseen.
Esimerkkejä toteuttamistavoista:
 • Ohjataan myönteiseen vuorovaikutukseen, yhteistyöhön, ystävällisyyteen ja hyviin tapoihin.
 • Ohjataan arvostamaan omaa ja muiden perheyhteisöä sekä perinteitä.
 • Tutustutaan kulttuuriympäristöön.
 • Kannustetaan nauttimaan omien taitojen kehittymisestä.
 • Ohjataan mielikuvituksen sekä kekseliäisyyden käyttöön ja monipuoliseen ilmaisuun.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä