Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Osallisuus, demokratia ja kestävä tulevaisuus

Ensimmäisestä luokasta lähtien oppilaat ovat mukana pohtimassa ja suunnittelemassa omaa opiskeluaan ja oman ryhmänsä työn tavoitteita ja toimintatapoja, työskentelytilojen järjestämistä ja viihtyisyyttä sekä ruokailuun, välitunteihin, juhliin ja retkiin sekä koulun muihin tapahtumiin liittyviä asioita. Oppilaiden kanssa keskustellaan, mitä oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus ja vastavuoroisuus merkitsevät. Omien kokemusten kautta oppilaat tutustuvat demokraattisen toiminnan sääntöihin ja toteutumiseen käytännössä. Oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan ja voivat osallistua itseään koskevista asioista päättämiseen ikätasonsa ja edellytystensä mukaisesti. Oppilaiden kanssa pohditaan, mitä heille merkitsee oikeudenmukainen ja kestävä tulevaisuus omassa maassa ja maailmassa ja mitä he voivat itse tehdä sen puolesta.

Paikallisia nostoja Riihimäki L7

Paikallisia nostoja (Riihimäki)

  1. Harjoitellaan sääntöjä ja sopimuksia sekä ymmärretään luottamuksen merkitys.
  2. Viritetään oppilaiden kiinnostus kouluyhteisön ja yhteiskunnan asioita kohtaan.
  3. Harjoitellaan päätöksentekoon osallistumista oppilaiden iän ja kehitystason mukaisesti.
  4. Tutustutaan kansalaisyhteiskunnan osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmiin ja yhteisölliseen työskentelyyn koulun ulkopuolella.
  5. Ohjataan oppilaita ymmärtämään omien valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi itselle myös lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle.
  6. Annetaan oppilaille valmiuksia sekä omien että yhteiskunnan toimintatapojen ja -rakenteiden arviointiin ja muuttamiseen kestävää tulevaisuutta rakentaviksi.

Esimerkkejä toteuttamistavoista:

  • Mietitään, mitä oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus ja vastavuoroisuus merkitsevät.
  • Ohjataan suunnittelemaan ja ottamaan vastuuta omasta työskentelystä ja omia asioita koskevista päätöksistä ikäkauden mukaisesti.
  • Ohjataan ymmärtämään oman toiminnan merkitys ryhmälle.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä