Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 4

T1 Oppilas ymmärtää ympäristöopin tiedonalojen erilaisuuden. (S1-S6)

T2 Oppilas osaa työskennellä pitkäjänteisesti asetetun tavoitteen suuntaisesti. (S1-S6)

T3 Oppilas ymmärtää kestävän kehityksen käsitteen. (S1-S6)

T4 Oppilas osaa muodostaa eri aihepiireihin liittyviä kysymyksiä. (S1-S6)

T5 Oppilas toteuttaa tutkimuksia ja dokumentoi niiden tuloksia ohjeiden mukaisesti. (S1-S6)

T6 Oppilas esittää tutkimustensa tuloksia ohjeiden mukaisesti. (S1-S6)

T7 Oppilas kokeilee ja käyttää teknologisia sovelluksia (S2-S6)

T8 Oppilas osaa kuvata turvallisuusohjeita ja toimintatapoja erilaisissa vaara- ja ensiaputilanteissa.. (S1-S6)

T9 Oppilas osaa toimia luonnossa ohjeiden mukaan. (S2-S6)

T 10 Oppilas osaa toimia erilaisissa rooleissa vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa kuvata kohteliaaseen käytökseen liittyviä asioita. (S1-S6)

T 11 Oppilas osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä. (S1-S6)

T 12 Oppilas kehittää käsiterakenteitaan ennakkokäsityksistä kohti käsitteiden täsmällistä käyttöä. (S1-S6)

T 13 Oppilas osaa käyttää ja ymmärtää konkreettisia malleja, joiden avulla voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympäristöä ja niiden ilmiöitä.. (S1-S6)

T 14 Oppilas osaa valita joitakin luotettavia tietolähteitä. (S1-S6)

T 15 Oppilas osaa havainnoida luontoa, tunnistaa yleisimpiä kasvi- ja eläinlajeja ja niiden tunnusomaisia elinympäristöjä. Oppilas osaa tutkia kokeellisesti kasvien kasvua yksin ja yhdessä muiden kanssa.. (S1, S3-S6)

T16 Oppilas ymmärtää esim. fyysisen kartan merkintöjä. Hän, hahmottaa opiskelemiaan alueita ja osaa lukea esim. väestökarttaa. (S3-S6)

T17 Oppilas osaa havainnoida ja kuvata yksinkertaisia fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä harjoittelee niihin liittyviä selityksiä. (S2, S4-S6)

T18 Oppilas osaa havainnoida ja kuvata olomuotoja ja tuttujen aineiden ominaisuuksia sekä harjoittelee niihin liittyviä selityksiä (S2, S4-S6)

T19 Oppilas osaa kuvata terveyden osa-alueita. Hän tietää. miten terveyttä voi arjessa edistää. (S1-S3, S6)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä