Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteisiin liittyvät sisällöt

S1 Kasvaminen hyvään elämään

Sisällöt vuosiluokittain

3.lk

4. lk

5. lk

6. lk

Tutkitaan oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä, esim. kaverisuhteissa.

Tutkitaan oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä, esim. säännöt kotona ja koulussa.

Tutkitaan oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä sekä oikeudenmukaisuuden toteutumista omassa toiminnassa.

Perehdytään arvon ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää.

Tutkitaan vapautta ja vastuuta, erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista.

Tutkitaan oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä sekä oikeudenmukaisuuden toteutumista omassa toiminnassa.

Tutkitaan vapautta ja vastuuta, erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista.

Kaikki luokat

3-6

Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää.

S2 Erilaisia elämäntapoja

Sisällöt vuosiluokittain

3.lk

4. lk

5. lk

6. lk

Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja kulttuurivähemmistöihin.

Pohditaan esimerkiksi hyväksymisen ja ymmärtämisen merkityksiä.

Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja kulttuurivähemmistöihin.

Pohditaan esimerkiksi hyväksymisen ja ymmärtämisen merkityksiä.

Perehdytään erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin.

Pohditaan esimerkiksi yhdenvertaisuuden, tietämisen, uskomisen ja luulemisen merkityksiä.

Perehdytään erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin.

Pohditaan esimerkiksi yhdenvertaisuuden, tietämisen, uskomisen ja luulemisen merkityksiä.

Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen.

Kaikki luokat

3-6

Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.

S3 Yhteiselämän perusteita

Sisällöt vuosiluokittain

3.lk

4. lk

5. lk

6. lk

Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana.

Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen ja oikeuden merkityksiä erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa.

Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana.

Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen ja oikeuden merkityksiä erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa.

Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen, oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.

Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.

Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen, oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.

Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.

Kaikki luokat

3-6

Harjoitellaan tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista.

S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus

Sisällöt vuosiluokittain

3.lk

4. lk

5. lk

6. lk

Tutkitaan erilaisia luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä.

Tutkitaan erilaisia luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä.

Tutkitaan erilaisia luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä.

Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.

Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä.

Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.

Kaikki luokat

3-6

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä