Yrittäjyys

Yrittäjyys

Yrittäjyys (2vvt)

Opetusta järjestetään kahdeksannella luokalla 2 vuosiviikkotuntia.

Opetuksessa edistetään oppilaiden kiinnostusta työtä, yrityksiä ja yrittäjyyttä kohtaan sekä vahvistetaan siihen liittyvää tietopohjaa tutustumalla Pihtiputaalla ja lähialueilla eri toimialojen yrityksiin ja yrittäjiin. Oppilaita opetetaan tuntemaan Pihtiputaan ja lähialueen elinkeinoelämän erityispiirteitä ja keskeisiä toimialoja esimerkiksi kummiyritystoiminnan ja oppilaiden omien projektien kautta.

Projekteissa opitaan tarttumaan tehtäviin aloitteellisesti, ennakoimaan työskentelyn mahdollisia vaikeuksia, arvioimaan ja ottamaan hallittuja riskejä ja kohtaamaan myös epäonnistumisia ja pettymyksiä sekä viemään työ sisukkaasti loppuun. Näin oppilaat saavat tilaisuuksia oppia oman kokemuksensa kautta työn, yrittäjämäisen toimintatavan sekä yrittäjyyden merkityksen yhteisössä ja yhteiskunnassa. Oppilas oppii toimimaan innovatiivisesti ja pitkäjänteisesti päämäärän saavuttamiseksi sekä arvioimaan omaa toimintaansa ja sen vaikutuksia. Oppilas osaa omien etujensa lisäksi ottaa huomioon kestävän kehityksen ja yhteiskunnalliset näkökohdat. Oppilas ymmärtää voivansa vaikuttaa tulevaisuuteensa ja mieltää yrittäjyyden yhdeksi uravaihtoehdokseen.

Arvioinnissa käytetään monipuolisesti erilaisia menetelmiä:

  • suullinen, ohjaava, kannustava ja korjaava palaute
  • arviointikeskustelu
  • itsearviointi (suullinen/lomake)
  • vertaisarviointi
  • tuntiaktiivisuus

Arvioinnissa otetaan huomioon mahdolliset oppimisvaikeudet.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä