LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI

Koulujen omat suunnitelmat

Mahdolliset koulukohtaiset täydennykset kirjataan koulukohtaiseen toimintasuunnitelmaan.

Tähän linkki koulun toimintasuunnitelmaan vastaavaan kohtaan.

Kunnan OPS-sisältö

Toimintakulttuurissa oleellista:

- oppilaiden osallisuus ja aktiivisuus sekä vastuullisuuden kehittyminen
- oppilaskuntatoiminta ja lapsiparlamentti kiinteä osa koulun arkea
- työtapojen monipuolinen käyttö sekä erilaiset oppimisympäristöt
- avoin koulu = aktiivinen ja vuorovaikutteinen osa kuntaa
- keskustelu vastuunjakautumisesta kodin ja koulun välillä
- säännöllisen arviointikyselyn hyödyntäminen
- perinteisten aine- ja ryhmäjakojen ylittäminen
- isovanhemmuus voimavarana koulun arjessa
- tvt-strategia
- säännölliset kehityskeskustelut
- asianmukaiset oppimisympäristöt
- toteuttamista ohjaavat periaatteet opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti (4.2)
- lukuvuosisuunnitelmassa kirjataan ja täsmennetään em. asioita tarkemmin lukuvuosittain

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä