Ruotsi

Ruotsi

Valinnainen ruotsi (9. lk 2vvt)Tavoitteet
Syvennetään peruskoulun pakollisessa oppimäärässä opiskeltuja asioita ja vahvistetaan kielellistä osaamista kaikilla kielitaidon osa-alueilla. Oppija selviytyy arkipäiväisistä viestintätilanteista ja osaa ääntää harjoitellut ilmaisut ymmärrettävästi. Oppija ymmärtää yksinkertaisia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä ja osaa kirjoittaa yksinkertaisia viestejä. Pyritään pitämään yllä halua elinikäiseen oppimiseen. Kurssi on suunnattu erityisesti lukioon tähtääville oppilaille.

Sisällöt
Aihepiireinä nuoren maailmaan liittyvät aiheet. Opitaan uutta sanastoa ja kerrataan vanhaa. Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita ja ääntämistä. Syvennetään ja kerrataan peruskoulun aikana opittuja rakenteita. Uusina rakenneasioina refleksiiviverbejä ja -pronominit sekä indefiniitti- ja demonstratiivipronomineja.

Työskentelytavat
Työskentelytapoina käytetään esim. pari- ja pienryhmätyötä, pelejä, musiikkia ja draamaa. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa ja tarjotaan tilaisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa.

Eriyttäminen
Kielissä oppimisvaikeuksia kokeville oppijoille eriytetään opiskeltavaa asiaa kolmiportaisen tuen keinoin. Kielissä hyvin menestyville oppijoille eriytetään opiskeltavaa asiaa ylöspäin, jotta opiskelussa on tarpeeksi haastetta.

Arviointi
Arviointi on ohjaavaa ja kannustavaa. Oppimista arvioidaan monin eri tavoin, mm. itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esim. kirjallisia ja suullisia kokeita, jatkuvaa näyttöä sekä Eurooppalaista kielisalkkua http://kielisalkku.edu.fi/fi. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä