Liikunta

Liikunta

Valinnainen liikunta (9.lk, 2vvt)

Tavoitteet
Kurssilla syvennetään pakollisessa liikunnassa hankittuja taitoja. Tavoitteena on, että oppilas liikkuu tuntien aikana mahdollisimman paljon ja monipuolisesti. Tunneilla pyritään tarjoamaan kaikille oppilaille myönteisiä liikuntakokemuksia.

Sisällöt
Kurssin sisältöjä tarkennetaan oppilaiden kanssa ja se voi sisältää mm. pelaamista, kuntoliikuntaa, rentoutumista ja kehonhuoltoa sekä mahdollisuuksien mukaan tutustumista uusiin lajeihin.

Työtavat
Kurssilla korostetaan yhdessä tekemistä ja kaikkien kannustamista taitotasosta riippumatta. Oppilaat voivat vaikuttaa työtapojen valintaan.

Arviointi
Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan asennoituminen liikuntaa kohtaan. Tämä sisältää mm. toisten oppilaiden kannustamisen, oman yrittämisen sekä asenteen oppisisältöjä (lajeja) kohtaan. Pienempi rooli arvioinnissa on oppilaan taidoilla eri lajeissa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä