Arjen ilmiöitä

Arjen ilmiöitä

Arjen ilmiöitä (8.lk, 2vvt)

Tavoitteet
Kahdeksannella luokalla toteutettavan Arjen ilmiöitä -kurssin tavoitteena on:

 • herättää oppilaan kiinnostusta luonnontieteisiin itse tekemällä, kokeilemalla ja havainnoimalla
 • asettaa kysymyksiä, tehdä havaintoja, etsiä tietoa, suorittaa pienimuotoisia kokeita ja tutkimuksia, analysoida ja ratkaista ongelmia ja tehtäviä.
 • saada elämyksiä ja onnistumisen tunteita
 • huomata luonnontieteellisen tiedon merkitys arkielämässä
 • tutustua mahdollisuuksien mukaan lähiympäristöön ja maakunnan kohteisiin
Sisällöt ja työtavat
Kokeellisen luonnontiedekurssin aiheena ovat arjen ilmiöt. Kurssilla tutustutaan ja havainnoidaan mm.:
 • veden ominaisuuksia
 • maaperää
 • sääilmiöitä
 • metsiä biotalouden raaka-aineena
 • arkipäivän kemiaa
 • mikrobiologiaa
Työtapoina ovat kokeet, pikkututkielmat, maastokäynnit, opintokäynnit sekä osallistuminen sopiviin tapahtumiin.

Oppiminen tapahtuu pääasiassa omien tutkimusten ja havaintojen pohjalta. Oppilaat havainnoivat itse töitään ja tekevät niistä työselostuksia tai pitävät oppimispäiväkirjaa. Keskeisiä työtapoja ovat pienryhmä- ja itsenäinen työskentely.

Arviointi
Arvioinnissa käytetään monipuolisesti erilaisia menetelmiä:

 • suullinen, ohjaava, kannustava ja korjaava palaute
 • työselostusten arviointi
 • vertaisarviointi
 • kokeellisen työskentelyn arvionti
 • tuntiaktiivisuus

Arvioinnissa otetaan huomioon mahdolliset oppimisvaikeudet.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä