LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA

Koulujen omat suunnitelmat

Mahdolliset koulukohtaiset täydennykset kirjataan koulukohtaiseen toimintasuunnitelmaan.

Tähän linkki koulun toimintasuunnitelmaan vastaavaan kohtaan.

Kunnan OPS-sisältö

- Paikallinen opetussuunnitelma laaditaan Pihtiputaan ja Viitasaaren yhteisenä, ja se hyväksytään suomenkielistä opetusta varten.

- Opetussuunnitelman rakenne on perusteitten mukainen, ja se julkaistaan mm. peda.netissa sekä kunnan/kaupungin verkkosivuilla.

- Henkilöstö sekä oppilaat ja huoltajat osallistuvat opetussuunnitelman laatimiseen, arviointiin ja kehittämiseen laajoilla lausuntokierroksilla ja kuntakohtaisessa keskustelutilaisuudessa.

- Opetussuunnitelman laatimiseen liittyvä yhteistyö esiopetuksen (meillä osa koulua) ja muun varhaiskasvatuksen sekä perusopetusta seuraavaa koulutusvaihetta edustavien oppilaitosten kanssa järjestetään hyödyntämällä nykyisiä varhaiskasvatuksen ja toisen asteen oppilashuollon verkostoja.

- Paikalliset erityispiirteet ja -tarpeet, arviointien ja kehittämistyön tuottama tieto ja kehittämisen tavoitteet sekä muut paikalliset suunnitelmat otetaan opetussuunnitelman valmistelussa huomioon läpäisyperiaatteella eri oppiaineissa.

- Wiitaunionissa on laadittu ja hyväksytty oppimisen tuen ja oppilashuollon käsikirja, mikä osaltaan liittyy lukuun 8 OPPILASHUOLTO.

- Opetussuunnitelman toteutumista ja kehittämistä seurataan lukuvuosisuunnitelman laadinnan yhteydessä. Arviointi toteutetaan kahden vuoden välein tehtävässä laajassa arviointikyselyssä.

- Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma sekä tietostrategia täydentävät opetussuunnitelmaa.
Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

- Opetus järjestetään ainejakoisena ja vuosiluokittain etenevänä erillis- tai yhdysluokkaopetuksena.

- Oppiaineiden vuosiluokittaisesta tuntijaosta on sivistyslautakunnan päätös. LINKKI!

- Valinnaisia aineita vuosiluokille 8. ja 9. käsitellään luvussa 12 VALINNAISUUS PERUSOPETUKSESSA.

- Oppilaanohjauksen järjestäminen löytyy luvuista 14.4.14 ja 15.4.19 OPPILAANOHJAUS.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä